Komisia podporuje spoluprácu vedy s priemyslom

Komisia konzultuje zainteresované strany, aby priniesli myšlienky, ako posilniť transfer poznatkov medzi verejným výskumom a priemyslom.

 

Krátka správa:

Podľa Komisie by európskemu výskumu a inováciám veľmi prospela nadnárodná výskumná spolupráca a posilnená spolupráca a transfer poznatkov medzi verejnými výskumnými organizáciami a priemyslom.

Verejná konzultácia, týkajúca sa tejto otázky, bola spustená len nedávno, aby tak boli získané názory zainteresovaných strán na systémy prenosu poznatkov v Európe a na zmeny, ktoré sú potrebné, aby uľahčili interakcie medzi verejnými výskumnými organizáciami a priemyslom. „Takéto zlepšené interakcie si môžu vyžadovať vyjasnenie účelu verejných výskumných organizácií a priemyslu, pokiaľ ide o výskum a jeho zhodnotenie v spoločnosti a spoločnosťou,“ znie oznámenie o spustení konzultácie.

Zainteresované strany sú vyzvané, aby sa podelili o svoje myšlienky, týkajúce sa výskumnej spolupráce a okomentovali súčasnú právnu situáciu v EÚ. Po konzultácii, ktorá je otvorená až do 19. júla 2006, by mala Komisia zverejniť oznámenie o spôsoboch podpory a uľahčenia spolupráce medzi priemyslom a verejnými výskumnými organizáciami a transferu poznatkov v Európe.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA