Komisia predpovedá dobrý ekonomický vývoj

Podľa Jarnej hospodárskej prognózy sa v roku 2007 očakáva hospodársky rast EÚ na úrovni 2,9% a v roku 2008 2,7%.

Krátka správa

Podľa jarnej hospodárskej prognózy, zverejnenej Komisiou, si Únia v roku 2007 udrží rast ekonomiky na úrovni 2,9%, čo je síce menej ako 3% minulého roku, ale stále pol percenta nad predpokladom z jesene 2006. Rast eurozóny bol 2,6%. Zlepšené vyhliadky možno sčasti vysvetliť rokom 2006, ktorý bol úspešnejší, než sa predpokladalo, pričom bolo zaznamenané najrýchlejšie tempo rastu za posledných 6 rokov. Od roku 2008 sa má rast mierne spomaliť na 2,7% (2,5% pre eurozónu).

Priaznivý bude aj vývoj zamestnanosti. V roku 2006 sa jej rast takmer zdvojnásobil na 1,5% (1,4% pre eurozónu), čo je najviac od roku 2000 a zodpovedá to 3,5 miliónom nových pracovných miest. Pokračovaním tohto trendu by mala nezamestnanosť poklesnúť v roku 2008 na 6,7% v EÚ a 6,9% v eurozóne – tak priaznivé hodnoty neboli zaznamenané od začiatku 90. rokov.

Lepší ako predpokladaný je aj vývoj verejných financií. Priemerný rozpočtový deficit sa v roku 2006 znížil z 2,3% (2005) na 1,7%, čo je najmä dôsledkom zvýšenia daňových príjmov. V roku 2007 sa tak predpokladá pokles priemerného deficitu na 1,2% (1% v eurozóne), v roku 2008 dokonca na 0,8%. Opäť ide o najlepšiu hodnotu od roku 2000. napriek tomu v tomto roku presiahne deficit v piatich členských krajinách – vrátane jedného člena eurozóny – povolenú hranicu 3% HDP.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA