Komisia trvá na rozdelení energetických firiem

Komisia pripravuje legislatívu o „rozdelení vlastníctva“ vo veľkých energetických firmách, ktorá by oddelila výrobu energie a riadenie distribučných sietí.

Krátka správa

Predstavitelia EÚ načrtli plány Komisie na transformáciu politických záväzkov na legislatívu po tom, ako sa summit EÚ dohodol na vytvorení európskej energetickej politiky.

Komisia podľa nich naďalej považuje za prioritu oddelenie vlastníctva vo veľkých energetických integrovaných skupinách ako je francúzska EDF, či nemecký E.ON. Podľa európskej exekutívy sa tým zabezpečí spravodlivý prístup k distribučným sieťam pre nových hráčov na trhu.

Nemenovaný vysoký úradník Komisie povedal, že rozdelenie vlastníctva – rozdelenie energetických gigantov na samostatné firmy pre riadenie transmisných sietí a samostatné firmy pre výrobu energie – je „pracovnou hypotézou“ Komisie. Dodal, že lídri EÚ dali o tom Komisii na summite v marci „jasný náznak“ a že v tomto štádiu „nemá zmysel“ hodnotiť iné riešenia.

Závery summitu, prijaté jednomyseľne lídrami EÚ, zdôrazňujú „potrebu efektívneho oddelenia dodávok a výroby od riadenia (distribučných) sietí na základe nezávisle riadených.. sieťových operačných systémov“.

Summit tiež žiadal „ďalšiu harmonizáciu“ právomocí, ktoré vlády poskytujú národných energetickým regulačným úradom a posilnenie ich nezávislosti od vonkajšieho zasahovania.

„Z tohto dôvodu považujeme za preferované riešenie oddelenie vlastníctva“, vyhlásil nemenovaný predstaviteľ EÚ. Poukázal na fakt, že 12 členských krajín už v tomto smere zaviedlo legislatívu pre trh s elektrickou energiou a päť členov to urobilo aj pre trh so zemným plynom.

Zhodnotenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov návrhu legislatívy pre oddelenie vlastníctva má byť zverejnené v lete. Návrh bude súčasťou „tretieho balíka“ energetickej legislatívy EÚ, ktorý bude obsahovať aj smernicu o obnoviteľných zdrojov. Tá má zabezpečiť, aby do roku 2020 pochádzalo z veternej, slnečnej a iných „zelených“ zdrojov 20% energie v EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA