Komisia verzus energetickí giganti

Európska komisia sa rozhodla zintenzívniť svoj boj za liberalizáciu energetického sektora v EÚ. Využila svoje protimonopolné právomoci a vykonala 20 neohlásených návštev zariadení firiem ako Eon či Gaz de France.

 

Krátka správa

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes sa rozhodne chopila svojich právomocí v oblasti podpory konkurencie na európskom trhu. Zamestnanci Komisie 16. mája neočakávane navštívili viac ako 20 kancelárií energetických gigantov ako Eon, RWE, Gaz de France, Distrigas, či OMV AG v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Belgicku a Maďarsku.

Nečakané návštevy sú súčasťou snahy Komisie splniť sľub úplného otvorenia energetického trhu v EÚ. Zmeny v sektore energetiky si vyžadujú rastúce ceny energií, ale aj závislosť na dovoze surovín z Ruska.

Podľa hovorcu Komisie sú návštevy spojené s podozreniami, že je obmedzovaný „prístup k produktovodom a zásobárňam“, ako aj s podozreniami, že firmy praktizujú „rozdeľovanie si trhov“. Takéto prakticky by znamenali porušenie konkurenčných pravidiel EÚ.

Prieskum trhu z energiou, ktorého výsledky boli uverejnené vo februári 2006, zistil „vážne nedostatky v (jeho) fungovaní“. Ak sa zistí, že boli porušené pravidlá, páchateľom môže byť uvalená pokuta až do výšky 10% ich celosvetového ročného obratu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA