Komisia žiada novú námornú politku

Komisia chce publikovaním „Zelenej knihy“ v máji naštartovať verejnú diskusiu. Zelená kniha navrhuje komplexný prístup k záležitostiam v oblasti rybolovu, lodiarstva, turizmu, energetiky, ochrany životného prostredia a námornej bezpečnosti.

 

Krátka správa

Európsky komisár pre rybolov Joe Borg bude začiatkom mája prezentovať „Zelenú knihu”, ktorá načrtáva návrhy Komisie pre komplexnú námornú politiku.

Hlavným zámerom knihy je zjednotiť všetky sektory, ktoré boli doteraz upravené samostatne, pod jednu sekciu. Ide napríklad o rybolov, lodiarstvo, turizmus či menežment pobrežia.

Hlavným cieľom stratégie bude zaistiť „vedúce postavenie Únie v námorných aktivitách”, zámer, v ktorom Komisia kladie „dôraz na oceány ako zdrojový základ európskych príjmov a bohatstva”. Vyčerpanie rybárskych zásob je predmetom dlhodobých obáv, keďže krajiny EÚ sa nevedia dohodnúť na znížení rybárskych kvót na takú úroveň, ktorá bude dostatočná na doplnenie zásob.

Komisiou navrhované riešenia problémov s námornou politikou sa dostali pod paľbu kritiky minulý rok, keď uviedla „Tematickú strátégiu ochrany a starostlivosti o morské prostredie” (EurActiv.com, 26. október 2005).

Iné návrhy v knihe zahŕňajú existujúce nápady rozvoja morských diaľnic, odpoveď na potenciálne hrozby terorizmu v prístavoch a využitia ekonomických možností vrátane „získavania energie z morí”.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA