Komisia zverejnila Európsku databázu pre finančné vzdelávanie

Európska komisia na stránke Europa.eu zverejnila Európsku databázu pre finančné vzdelávanie. Okrem zoznamu finančných edukačných programov verejných či súkromných inštitúcií z celej EU obsahuje aj jednotlivé osnovy a výskumné projekty.

Európska komisia v snahe o zlepšenie finančnej gramotnosti Európanov na stránke Europa.eu zverejnila databázu pre finančné vzdelávanie (EDFE). Ide o zoznam vzdelávacích programov z iniciatívy verejných a súkromných inštitúcií v rámci celej EÚ. Okrem toho chce Komisia týmto spôsobom sprístupniť štandardizované informácie o osnovách a výskumných projektoch.

V databáze sa dá vyhľadávať podľa viacerých kľúčových slov – krajiny, obsah, cieľová skupina či použitá metóda. Ku každému programu uvádzajú stručnú charakteristiku, linky na jednotlivé stránky a kontakt. Komisia sa vo svojej tlačovej správe zaväzuje, že obsah bude pravidelne obnovovať a dopĺňať.

Vytvorenie databázy osnov a schém je jednou zo štyroch iniciatív Komisie v oblasti finančného vzdelávania od roku 2007. Zlepšením prístupu k informáciám, chce zlepšiť finančné schopnosti spotrebiteľov a tých, ktorí využívajú rôzne typy peňažných služieb. Zároveň chce propagovať výhody finančnej gramotnosti pre obyvateľov členských krajín.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA