Kompromisné riešenie otázky služieb

Politická dohoda o smernici o službách, dojednaná na Rade pre konkurencieschopnosť 29. mája, sa stretla so všeobecnou pochvalou, čo zvyšuje šance na konečnú dohodu pred letnou prestávkou.

 

Krátka správa:

Martin Schulz, líder socialistickej frakcie v Európskom parlamente, 29. mája privítal dohodu, ku ktorej došlo v Rade. „Komisia a Rada akceptovali 95% bodov Parlamentu. Otvorili sme prístup na trh. Nástojili sme však tiež na tom, že poskytovatelia služieb by mali spĺňať pravidlá krajín, v ktorých pôsobia. Som optimistický, že smernica môže byť dokončená ešte pred letnou prestávkou,“ povedal Schulz.

Malcolm Harbour zo skupiny EPP-ED povedal, že dohoda vo veci služieb „ponecháva nedotknutými kľúčové politické otázky, ktoré sme dohodli v Parlamente“. Dodal, že Parlament má teraz „politický záväzok“, aby sa „postaral o to, aby druhé čítanie prebehlo, len čo to bude možné“.

Tiež Európska konfederácia odborov privítala dohodu. Jej generálny tajomník John Monks však povedal toto: „Sú tu niektoré body, ktoré nás stále trápia a ktoré sa vzťahujú na sociálny rozmer tejto dohody, najmä na vylúčenie pracovného práva a sociálnych služieb všeobecného záujmu a rešpektovania ľudských práv.“

Eurochambres, Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr, vyhlásilo, že smernica o službách vo svojej súčasnej podobe síce nespĺňa prvotné očakávania podnikateľskej komunity, Eurochambres však dúfa, že tento text môže slúžiť ako stavebný kameň, na ktorom budú postavené skutočný trh so službami v Európe.

Belgická socialistická strana však vyzvala na všeobecný protest proti smernici, vyhlasujúc, že kompromis zo strany Parlamentu, ktorý akceptovala Rada, je neprijateľný. Belgicko a Litva boli jedinými krajinami, ktoré počas zasadania Rady 29. mája nehlasovali. Obe krajiny sa zdržali.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA