Koniec kvótam na dovoz čínskych textílií

Európska komisia oznámila, že neobnoví pred dvoma rokmi stanovené kvóty na dovoz čínskeho šatstva. Za posledné obdobie narástol nízko nákladový import ázijských produktov v takej miere, že začal vážne ohrozovať existenciu obdobného európskeho výrobného odvetvia.

Krátka správa

9. októbra 2007 komisár pre obchod, Peter Mandelson, podľa očakávaní oznámil, že kvóty na desať druhov čínskych tovarov, ktoré boli stanovené v júni 2005 a ich platnosť vyprší na konci tohto roka, nebudú predĺžené. Namiesto toho budú nahradené systémom monitorovania. (EurActiv 14/06/05)

„Systém dvojitej kontroly“ pokryje 8 z 10 typov produktov a bude sledovať pohyb tovarov v oboch smeroch – teda nebude len udeľovať licencie na import z Číny, ale bude sledovať aj európsky export.

Komisár v tejto súvislosti povedal: „Vítam tento ďalší krok v spolupráci EÚ s Čínou v zabezpečení hladkého prechodu k voľnému obchodu s textíliami.“

Na rozdiel od systému kvót zostáva do konca roka 2008 v platnosti obchodná dohoda s Čínou obsahujúca špeciálne bezpečnostné ustanovenia, ktoré umožňujú EÚ prijať opatrenia v prípade, že by import z Číny vzrástol do tej miery, že by predstavoval vážnu hrozbu pre zachovanie európskeho textilného odvetvia. Povedal to hovorca komisára Mandelsona, Peter Power, ktorý sa ale zatiaľ jasne nevyjadril k možnostiam, ako by mohli byť obchodné vzťahy usporiadané v budúcnosti: „Stále jestvuje možnosť, že niekto by niekde mohol požiadať o aktiváciu bezpečnostných ustanovení.“

Komisár vo svojom liste pre talianske noviny Corriere della Sera uviedol, že kvóty dali európskemu priemyslu dostatočný „priestor na dýchanie,“ aby sa adaptoval a reštrukturalizoval. Preto nalieha na európskych výrobcov textílií a odevov, aby odolali pokušeniu požadovať nové bezpečnostné ustanovenia. Namiesto toho by mali podľa neho na čínsku masovú produkciu reagovať tým, že by sa stali „elegantnejšími a kreatívnejšími.“

Bill Lakin, generálny riaditeľ Európskej odevnej a textilnej organizácie (Euratex), ktorý reprezentuje záujmy výrobcov v tomto odvetví, sa pre EurActiv vyjadril, že systém dvojitej kontroly je nateraz „najlepšou cestou vpred.“ Na otázku, či môže Európa očakávať ďalší veľký nárast importu z Číny, odpovedal: „Nedúfam v to. A myslím si, že Číňania to nechcú o nič viac ako my… V roku 2008 dúfame v stupeň limitovaného nárastu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA