Koruna môže ďalej rásť

Súhlas európskych inštitúcií so zmenou centrálnej parity otvoril slovenskej korune ďalšie možnosti na posilňovanie voči euru.

Krátka správa

Európske inštitúcie v piatok v noci súhlasili s úpravou oficiálneho kurzu koruny voči euru – centrálnej parity. Z pôvodnej hodnoty 1 euro = 38,4550 Sk , určenej v novembri 2005, keď Slovensko vstupovalo do ERM II, sa posilnil na paritu 1 euro = 35,4424 Sk, čo je nárast o 8,5%.

Výrazné posilňovanie slovenskej koruny voči euru za posledné mesiace ohrozovalo jedno z kritérií pre vstup do eurozóny – stabilitu menového kurzu. Podľa neho sa kurz koruny voči euru môže počas minimálne dvoch rokov pohybovať len v intervale 15% nad alebo pod centrálnou paritou. Od začiatku roka sa koruna poslnila o asi 10%, čím sa kurz od centrálnej parity vzdialil o 12% a priblížil sa k dolnej hranici limitu.

Za príčinu zhodnocovania meny je považovaný dobrý rast stredoeurópskeho regiónu, vysoký rast slovenskej ekonomiky a udržanie nízkej hodnoty inflácie. Národná banka sa pokúsila rýchle zhodnocovanie zastaviť intervenciami, nebolo to však úplne možné. Preto spolu s ministerstvom financií požiadala o prehodnotenie centrálnej parity.

Súhlas európskych inštitúcií so zvýšením oficiálnej hodnoty koruny voči euru je považovaný za ich potvrdenie pevných základov slovenského rastu. Konečný kurz, pri ktorom bude Slovensko 1. januára 2009 prechádzať na spoločnú európsku menu, bude stanovený v polovici roku 2008. Teoreticky by to mohlo byť až 30,10 koruny za euro, analytici však skôr očakávajú hodnotu okolo 32 až 33 korún za euro.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA