Kto sa bojí GMO?

Niektorí z ministrov životného prostredia EÚ-25 vyjadrili obavy, že Agentúra EÚ pre bezpečnosť potravín pri autorizácii GMO neberie do úvahy dostatočné množstvo nezávislých a národných štúdií.

 

Krátka správa

Rada EÚ pre životné prostredie 9. marca 2006 diskutovala o perspektívach pre budúce používanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Diskusia sa zameriavala najmä na riadenie rizík a autorizačné procedúry pre GM plodiny. Členské štáty sa zhodli na väčšej transparentnosti týchto procedúr a potrebe lepšie informovať spotrebiteľov.

Rakúske predsedníctvo spolu s niektorými ďalšími členskými štátmi chce znovu preskúmať aktuálne hodnotenia bezpečnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorá podľa niektorých členských štátov schválila geneticky modifikované produkty bez toho potrebného výskumu. Podľa organizácie EuropaBio členské štáty „svojou snahou o zabránenie prístupu k tejto technológii v celej Európe podkopávajú prácu inštitúcie, ktorú sami založili, a riskujú stratu dôvery verejnosti vo vedecké hodnotenia bezpečnosti a vedu ako takú.“

Čo sa týka koexistencie GM plodín a tradičného organického poľnohospodárstva Komisia 10. marca 2006 vydala správu o implementácii národných opatrení. Správa prichádza k záveru, že v súčasnosti neexistuje dôvod na celoeurópsku legislatívu v tejto otázke, no odporúča právne kroky proti národným a regionálnym vládam, ktoré zakážu GM plodiny, alebo zavedú príliš reštriktívne zákony, brániace používaniu GM produktov, schválených EÚ. Správa zožala ostrú kritiku zo strany environmentálnych organizácií ako Greenpeace či Priatelia Zeme.

Spoločné výskumné centrum Komisie nedávno vydalo správu o otázke koexistencie GM a organických plodín, aby tak poskytli vedecký dôkaz pre podporu a budúce vytváranie a implementáciu opatrení pre koexistenciu v rámci EÚ. V apríli 206 sa uskutočnia dve konferencie o koexistencii organických, tradičných a geneticky modifikovaných kultúr a o použiteľnosti predbežných princípov v tejto oblasti. Po konferenciách a konzultačnom procese so zúčastnenými aktérmi Komisia rozhodne, či je potrebné prijímať ďalšie kroky na úrovni EÚ. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA