Lepšie správy pre nemeckú ekonomiku

V krátkodobom horizonte bude hospodársky rast v Nemecku podstatne vyšší, než sa očakávalo. Tvrdí to šesť prominentných nemeckých ekonomických inštitútov. Kritizujú však plán vlády zvýšiť nepriame dane.

 

Krátka správa

Nemecko v roku 2006 pravdepodobne splní 3% limit rozpočtového deficitu stanoveného v Pakte stability a rastu – bude to prvý krát od roku 2001. Ekonomický analytici predpovedajú deficit 2,0% pre rok 2007, súčasne však varujú, že sa Nemecko musí zbaviť svojho štrukturálneho deficitu.

V roku narastie nemecké HDP o 1,8% v porovnaní s predchádzajúcim rokom (rast v 2005 bol len 0,9%), tvrdí sa v najnovšom vydaní pravidelných jarných predpovedí popredných inštitútov. V roku 2007 sa očakáva spomalenie na 1,2% a rast spotrebiteľských cien o 2,5%.

Spomalenie rastu má byť spôsobené plánovaným nárastom DPH o 3%, ktoré začne od 1. januára 2007. Rast daní je však čiastočne zodpovedný aj za vyšší očakávaný hospodársky rast v tomto roku – spotrebitelia urýchlia niektoré dôležité investície ešte pred zvýšením dane. Najväčšiu zásluhu na raste však bude mať zlepšenie exportu, ktorý narastie 8,2% len v roku 2006.

„Okrem toho, zvýšené daňové bremeno znižuje tlak (na vládu) aby obmedzila výdavky“, kritizujú inštitúty. Od vlády žiadajú, aby prehodnotila rozhodnutie zvýšiť DPH, ktoré bolo prijaté v roku 2005 pri formovaní „veľkej koalície“. Podľa analytikov by postupné zvýšenie v dvoch krokoch, pričom druhý by sa odohral v roku 2006, malo menej negatívnych dopadov na hospodárstvo a umožnilo by efektívnejšie znášanie daňového bremena.

Pokiaľ ide o ostatné ukazovatele, v roku 2005 dosiahla nezamestnanosť hodnotu 4,86 milióna ľudí, čo je pravdepodobne povojnové maximum. Inštitúty však súčasne predpokladajú, že v roku 2006 poklesne počet nezamestnaných o 300 000 a v nasledujúcom roku o ďalších 150 000.

Jarné predpovede sú pravidelne vydávané spoločne niekoľkými ekonomickými inštitútmi: Deutsches Institut für WirtschaftsforschungIfo MunichInstitut für Weltwirtschaft  Kiel, HWWA-Institut  Hamburg, Institut für Wirtschaftsforschung Halle Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung. Výsledky budú nemeckej vláde prezentované 28. apríla 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA