Liberalizácia prístavov v Parlamente neprešla

Parlament veľkou väčšinou zamietol návrh Komisie na otvorenie prístavných služieb väčšej konkurencii a namiesto toho vyzval na smernicu o transparentnosti a spravodlivých podmienkach konkurencie medzi prístavmi.

 

Krátka správa:

512 poslancov Európskeho parlamentu hlasovalo za zamietnutie návrhu Komisie, ktorý by otvoril prístavy konkurencii poskytovateľov služieb ako riadenie, nakladanie a vykladanie lodí. Len 120 poslancov EP hlasovalo za návrh, zdržalo sa 25. Skupina socialistov (PES), liberálov (ALDE), Zelení, ľavičiari (GUE/NGL), IND/DEM a skupina UEN hlasovali proti navrhovanej smernici a dokonca ani polovica skupiny PPE/DE nehlasovala v prospech návrhu. V roku 2003 Parlament zamietol návrh v podobnom zložení hlasov.

Hlasovaniu predchádzali násilné demonštrácie pracovníkov dokov, ktorí pricestovali do Štrasburgu z množstva európskych krajín vrátane Belgicka, Francúzska a Holandska. Protestovali proti návrhu, ktorý by umožnil posádkam lodí vykladať lode a vlastníkom lodí vlastniť nákladné terminály. To by podľa odborov znamenalo stratu tisícok pracovných miest a zhoršenie sociálnych štandardov. Navyše, tvrdili kritici, by to dosiahlo opak toho, čo sa dosiahnuť malo, totiž zabezpečenie budúcnosti európskych prístavov.

Po hlasovaní komisár pre dopravu Jacques Barrot vyhlásil: „Dnešné hlasovanie je jasné. Neponecháva priestor na pochybnosti, pokiaľ ide o pozíciu Parlamentu voči tomuto návrhu, ktorý bol zaslaná po zlyhaní predchádzajúceho návrhu.“ Spravodajca, nemecký poslanec Georg Jarzembowski, povedal, že „nesvätá aliancia tých, čo hádžu kamene a obrancov statu quo zvíťazila.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA