Lídri EÚ privítali Maltu a Cyprus v eurozóne

Lídri EÚ na summite v Bruseli podporili odporúčanie Komisie a Malta a Cyprus sa tak 1. januára 2008 pripoja k súčasným 13 krajinám eurozóny.

Krátka správa

Lídri EÚ na stretnutí 21. júna 2007 potvrdili, že MaltaCyprus splnili konvergenčné kritériá a právne podmienky pre prijatie eura. Obe krajiny tak vstúpia do eurozóny 1. januára 2008. Výmenný kurz cyperskej libry a maltskej líry bude stanovený ministrami financií 10. júla 2007.

Komisia navrhla vstup MaltyCypru do eurozóny 16. mája 2007. Konvergenčná správa Európskej centrálnej banky a Komisie ukázala, že obe krajiny spĺňajú nutné podmienky pokiaľ ide o rozpočtový deficit, stabilitu meny a konvergenciu výmenných kurzov.

„Vďaka Hospodárskej a menovej únii má eurozóna za sebou desaťročie cenovej stability a nízkych úrokových mier. Po Slovinsku zo začiatku tohto roka je teraz na rade Malta a Cyprus aby prijali euro v roku  2008 a ťažili z rovnakej makroekonomickej stability a ochrany spôsobenej jednotnou menou. Je dôležité, aby starostlivo využili nasledujúcich šesť mesiacov na zabezpečenie hladkého prechodu“, povedal komisár pre menové záležitosti Almunia, ktorý súčasne privítal rozhodnutie lídrov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA