Lídri EÚ sa dohodli na jednotnej reforme svetového finančného systému

Dvadsaťsedem členských štátov EÚ sa dohodlo na spoločnom programe pred nastávajúcim summitom vo Washingtone, na ktorom vyhlásia významné zmeny vo svetovom finančnom systéme.

Po takmer týždni protichodných stanovísk sa na piatkovom neformálnom zasadnutí v Bruseli  hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ nakoniec dohodli na „spoločných princípoch […] pri budovaní nového medzinárodného finančného systému“.  Zjednoduší sa tak rokovanie vo Washingtone a jeho závery budú vydané oveľa pohotovejšie. Záverečné ustanovenia summitu G20 musia byť uvedené do praxe v lehote 100 dní, ktoré začnú plynúť 15. novembra. Novozvolený americký prezident Barack Obama bude mať len niečo vyše mesiaca na to, aby predložil svoje pripomienky.

„Dvadsaťsedmička“ sa dohodla na piatich konkrétnych smerovaniach:

  1. „podrobiť ratingové agentúry povinnosti registrácie, dohľadu a pravidlám riadenia a správy,
  2. prijať zásadu zbližovania účtovných noriem a preskúmať uplatňovanie zásady oceňovania na základe trhovej ceny vo finančnom sektore, aby sa zlepšil jej súlad s pravidlami obozretného podnikania,
  3. prijať rozhodnutie, že nijaký segment na trhu, nijaké územie, nijaká finančná inštitúcia neunikne úmernej a zodpovedajúcej regulácii alebo aspoň dohľadu,
  4. zaviesť kódex správania, ktorým sa zabráni tomu, že finančný sektor bude podstupovať nadmerné riziká, a ktorý bude zahŕňať aj systémy odmeňovania. Orgány dohľadu budú musieť tento kódex zohľadniť pri hodnotení rizikového profilu finančných inštitúcií,
  5. zveriť MMF spolu s FSF hlavnú právomoc odporúčať opatrenia potrebné na obnovenie dôvery a stability. MMF bude musieť mať k dispozícii potrebné zdroje a vhodné nástroje na pomoc krajinám, ktoré majú ťažkosti, a bude musieť v plnom rozsahu vykonávať svoju úlohu v oblasti makroekonomického dohľadu".

 
Lídri EÚ sa dohodli aj na tom, že je nevyhnutné sledovať vývin krízy a patrične reagovať v snahe zmierniť zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Európska komisia dostala za úlohu navrhnúť kroky ako tento vývin zvrátiť. Prezentovať ho budú na najbližšom summite EÚ v decembri.

„Jednota Európskej únie sa musí tiež prejaviť v účinnej koordinácii reakcií hospodárskych politík, ktoré jednotlivé štáty zavedú so zámerom čeliť súčasnej situácii,“ hovorí kľúčový odsek dokumentu.

Avšak v súvislosti s krokmi, ktoré by mala podniknúť EÚ v snahe zabrániť možnej recesii v Európe, sa objavilo viacero protichodných postojov. Na stretnutí ministrov financií krajín EÚ minulý utorok nedošlo ku konečnému rozhodnutiu a odložili ho na neurčito.

Španielsko sa na summite G20 nakoniec zúčastní

Európski lídri našli riešenie aj na prianie Španielska, ktoré sa tiež chcelo zúčastniť na stretnutí G20, kde pôvodne pozvali len štyri krajiny EÚ – Veľkú Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko. Francúzsko však v skutočnosti malo dve miesta – jedno ako držiteľ rotujúceho predsedníctva EÚ a druhé vďaka svojmu postaveniu veľkej priemyselnej krajiny. Prezident Sarkozy prvé menované miesto prenechal Španielsku ako gesto voči španielskemu premiérovi.

Pozície:

Francúzsky prezident a súčasný vodca krajín EÚ Nicolas Sarkozy neskrýval spokojnosť s výsledkami stretnutia, ktoré nazval silné a ambiciózne. Sarkozy priznal, že diskusia bola ťažká a viacero krajín trvalo na „buď-alebo“ aspekte dokumentu.

Predseda Komisie prezident José Manuel Barroso vzdal hold Nicolasovi Sarkozymu za úspešné vybudovanie konsenzu medzi členskými krajinami. Vyhlásil, že summit vo Washingtone nesmie zlyhať a vyjadril nádej, že pôjde o „stretnutie, ktoré sa zapíše do histórie“.

„Európa predostrie jasné, jednotné a silné stanovisko na washingtonskom summite […] teším sa na spoluprácu s prezidentom Sarkozym a neskôr s jeho českým nasledovníkom pri budovaní toho, na čom sme sa dohodli. Reformy medzinárodného finančného systému musíme integrovať do najväčších výziev 21. storočia, ktorým musíme čeliť – potravinová bezpečnosť, boj proti chudobe, boj proti klimatickým zmenám – a zároveň musíme propagovať voľný obchod a závery kruhových rokovaní v Doha.“

Britský premiér Gordon Brown hovoril o rozhodujúcom momente pre svetovú ekonomiku. „Rozhodnutia ktoré teraz prijímame ovplyvnia svet možno aj na viac ako desaťročie. Ľudia pochopili, že je globálna kríza a preto treba prijať globálne riešenie,“ povedal novinárom v Bruseli.  

Nemecká kancelárka Angela Merkelová po summite povedala: „Potrebujeme väčšiu transparentnosť finančného trhu a taktiež silnejšie inštitúcie, ktoré môžu konať globálne.“ Na margo ratingových agentúr vyhlásila, že „nesmú existovať neregulované trhy ani trhové nástroje“.

Ďalšie kroky:

•    15 Nov. 2008: G20 summit vo Washingtone

•    11-12 Dec. 2008: EÚ summit v Bruseli

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA