Lídri podporili plán proti kríze

Lídri všetkých 27 členských krajín podporili počas prvého dňa summitu usmernenia podpory bankovému sektoru, na ktorých sa v nedeľu v Paríži dohodla eurozóna a Británia. Dohodli sa aj na revízii pravidiel globálnej ekonomiky a posilnení dohľadu nad bankami.

Napriek strachu, že sa Česká republika a niektoré ďalšie krajiny zo strednej Európy postavia proti spoločným európskym plánom riešenia finančnej krízy, Európa dokázala nájsť spoločnú reč. „Európa, spolu a bez výnimiek, podporila opatrenia prijaté v Paríži“, vyhlásil francúzsky prezident Nicolas Sarkozy na tlačovej konferencii, ktorá uzavrela prvý deň summitu. EÚ ako celok tak prijíma pravidlá dohodnuté na nedeľnom krízovom stretnutí členov Eurozóny a Británie (EurActiv.sk, 13. október 2008).

Po dosiahnutí dohody v najkritickejšej otázke sa lídri môžu sústrediť na dlhodobejšie problémy – vrátane plánu britského premiéra Grodona Browna na „nový Bretton Woods“ (EurActiv.sk, 16.október 2008). „Nemôžeme akceptovať, aby rovnaké príčiny vyvolali v budúcnosti rovnaké následky“, povedal Sarkozy.

„Reforma kapitalizmu“ musí podľa Sarkozyho stáť na väčšej transparentnosti a dohľade všetkých inštitúcií „bez výnimiek“. Výslovne spomenul investičné rizikové fondy. Koncom roka predstaví Komisia návrh prísnejšej regulácie súkromných investičných a rizikových fondov, ktorý od nej žiadal Európsky parlament. To však nemusí znamenať, že Brusel podporí najkritickejšie hlasy.

Kríza tiež ponúkla príležitosť obnoviť myšlienky vytvorenia európskeho dozoru nad cezhraničnými finančnými skupinami (vytvorením novej inštitúcie, alebo pridelením právomoci niektorej existujúcej), ktoré majú v rukách dve tretiny aktív bánk EÚ. Kvôli silnej opozícii sa však Rada nakoniec rozhodla len pre väčšiu spoluprácu medzi národnými supervízormi. Nie je jasné, či to bude znamenať aj vytváranie problematických „kolégií supervízorov“. Posledné známe predbežné znenie záverov summitu hovorí o vytvorení „bunky pre finančnú krízu“, ktorá umožní Únii rýchlejšie reagovať na problémy.

Včera tiež Komisia predložila revíziu účtovných pravidiel EÚ, ktorá ruší rozdiely medzi finančnými inštitúciami z EÚ a USA. Lídri jej krok podporili. Okrem toho Brusel navrhol zvýšenie garancie vkladov v bankách do jedného roka zo súčasných 20 000 eur na 100 000 eur.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA