Maďarsko sa musí polepšiť, Slovensko pridať

Komisia chce aby Maďarsko, ktoré má najvyšší rozpočtový deficit zo všetkých členských krajín (6,1% HDP), predložilo revidovaný plán zlepšenia situácie v jeho verejných financiách. Slovensko sa zas má o fiškálnu konsolidáciu snažiť ešte viac.

 

Pozadie

Komisia začala 11. januára prvé v novej sérii hodnotení stabilizačných a konvergenčných programov členských krajín EÚ. Pozrela sa na stav ekonomiky i verejných financií vo Fínsku, Českej republike, Dánsku, Slovensku, Švédsku a Maďarsku. Súčasne zverejnila aj svoj názor na britské verejné financie.

Otázky

V prípade, ak ministri financií EÚ schvália názor Komisie, dostane Maďarsko termín do 1. septembra aby predložilo nový plán zlepšenia stavu svojich verejných financií.

Na základe realistického makroekonomického scenára, ktorý sa „stane v podstate priaznivým ku koncu programovacej periódy“, potvrdzuje maďarský konvergenčný program rok 2008 za cieľový pre zníženie deficitu z 6,1% HDP odhadovaných pre 2005 na 1,9% v 2008. Podľa Komisie preto maďarská „rozpočtová stratégia potrebuje byť zmenená aby bola zabezpečená jej konzistentnosť s nápravou nadmerného deficitu do roku 2008“.

Dôležitou súčasťou revízie Paktu stability a rastu sa stal väčší dôraz na výšku verejného dlhu. Prípade Maďarska Komisia tvrdí, že „je v 2006 na 58,5%, úroveň dlhu je (teda) blízko k referenčnej hodnote (60%)“. Dodáva však, že vzhľadom na predpokladané rozpočtové náklady starnúceho obyvateľstva je udržateľnosť maďarských verejných financií veľmi ohrozená.

„Som potešený, že väčšina dnes skúmaných programov zodpovedá požiadavkám revidovaného Paktu stability a rastu. Niektoré krajiny v súčasnosti definujú ambicióznejšie strednodobé ciele pre svoje verejné financie, než je vyžadované, a to vítame“, povedal komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia. „Pokiaľ ide o Maďarsko, revidovaný program ponúkne novú šancu objasniť stratégiu ktorá urobí jeho fiškálnu konsolidáciu dôveryhodnou a udržateľnou.“

Severské krajiny – Fínsko, DánskoŠvédsko – všetky naplnili očakávania Komisie pokiaľ ide o revidovaný Pakt stability a rastu. SlovenskoČeská republika sa však musia viac snažiť. Podľa Komisie sú pravdepodobne na správnej ceste nápravy nadmerného deficitu v roku 2007 (Slovensko) a 2008 (ČR), ako to odporučila Rada, napriek toho od oboch vlád žiada posilnenie snáh o fiškálnu konsolidáciu, aj vzhľadom na ich priaznivé hospodárske výsledky.

Pre Českú republiku Komisia okrem iného odporučila zlepšenie dlhodobej stability verejných financií reformami dôchodkov a zdravotníctva. V súvislosti so Slovenskom, zas hovorí, že pokiaľ ide o udržateľnosť verejných financií, krajina „je zdá sa v strednom riziku v súvislosťami s predpokladanými rozpočtovými nákladmi starnúcej populácie… Prísna implementácia plánovanej konsolidácie verejných financií zo strednodobého hľadiska je potrebná, aby sa zredukovalo riziko dlhodobej udržateľnosti“.

Podľa očakávania Komisia vážne napomenula Britániu, keď ministrom financií odporučila, aby ju zaradili do „procedúry nadmerného deficitu“. Hoci Komisia poznamenala, že deficit neprekročil 3% hranicu o omnoho, prekročenie nie je podľa nej „dočasné“ (ktoré Pakt stability a rastu umožňuje) a malo by byť napravené v 2006/07. Podľa Komisie ide o štandardný jednoročný termín, nakoľko požadované fiškálne zlepšenie je malé a hospodársky rast ostáva dostatočne uspokojivý. Hoci Británia nie je súčasťou eurozóny, a preto ju nemožno za trvalo nadmerný deficit potrestať, v zhode s článkom 116(4) Zmluvy EÚ prisľúbila „snažiť sa o vyhnutie sa nadmerným deficitom“.

Komisár Almunia povedal, že „spolu s Britániou je teraz v rámci procedúry nadmerného deficitu 12 členských krajín, vrátane šiestich nových členov“. Pokiaľ ide o Taliansko, Portugalsko, Grécko Francúzsko, príslušné rozhodnutia ešte budú urobené.

Ďalšie kroky

Odporúčania Komisie pre názor Rady v každom zo šiestich programov budú súčasťou agendy stretnutia ministrov financií EÚ 24. januára.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA