Madoffov škandál vyvolal v Európe hádku

Európska komisia vyhlásila, že začne s vyšetrovaním ako členské štáty aplikovali pravidlá o využívaní tzv. UCITS investičných fondov, po tom, čo Francúzsko podalo formálnu sťažnosť za stratu vkladov v Luxembursku v dôsledku Madoffovho škandálu.

Komisia pod vplyvom Madoffovho škandálu na európske banky zahájila vyšetrovanie akým spôsobom členské štáty implementovali smernicu o investičných fondoch, povedal pre EurActiv Oliver Drewes, hovorca Charlieho McCreevyho, komisára pre vnútorný trh. „Ak sa ukáže, že treba doplniť tieto princípy, Komisia podnikne potrebné kroky,“ povedal Drewes. Ministri financií na stretnutí Rady Ecofin (20. januára 2009) jednohlasne podporili vyšetrovanie.

Francúzska sťažnosť

Podnet na zahájenie vyšetrovania podala francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardová, ktorá minulý týždeň poslala komisárovi McCreevymu formálny list. Ten obsahoval sťažnosť na to, že aplikovanie pravidiel o využívaní UCITS investičných fondov je v jednotlivých členských krajinách rôzne.

Lagardová poukazuje najmä na „odlišnú interpretáciu roly a miery zodpovednosti správcov fondov“. Podľa ministerky francúzski sporitelia stratili svoje investície v Luxembursku, pretože luxemburskí správcovia majú výhodu menej prísnej legislatívy podľa ktorej musia vrátiť len časť financií z fondu. Vo Francúzsku by museli vyplatiť plnú sumu.  

„Podľa môjho názoru, bezpečnosť trhu s UCITS investičnými fondmi sa dá dosiahnuť aplikovaním jednoduchého princípu – každý investor, ktorý zverí svoje istiny do banky alebo do regulovaného finančného sektora vo všeobecnosti, si musí byť istý ich znovunadobudnutím. Komisia by mohla navrhnúť legislatívny projekt, ktorý by vošiel do platnosti v blízkej budúcnosti,“ píše Lagardová.

Luxembursko však francúzske obvinenie odmieta. „Vyšetrovanie pre nás nie je vôbec žiadnym problémom. Luxemburský zákon je na 100 % rovnaký ako francúzsky. Ide o krivé obvinenia,“ povedala úradná osoba blízka premiérovi Jeanovi-Claudovi Junckerovi.

V ústrety manuálu o použití UCITS fondov?

Pod vplyvom sporu predstavitelia Komisie vyhlásili, že možno vydajú manuál, aby ujasnili implementáciu legislatívy o využití UCITS fondov. V súčasnosti prebieha schvaľovanie reformy smernice o UCITS. Text nedávno prijal Parlament, avšak nevylúčili druhé čítanie v prípade dodatkov k textu.

Bankový sektor bojuje za prijatie smernice ešte pred koncom mandátu súčasného Parlamentu, no druhé čítanie by celý proces mohlo spomaliť, najmä pre pochybnosti o tom, či do smernice zahrnúť aj sporné „finančné preukazy“ pre správcov fondov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA