Merkelová odmieta navrhnuté úniové dane

Nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla návrh Európskej komisie na zavedenie úniovej dane, ktorá by slúžila ako zdroj príjmu rozpočtu EÚ po roku 2013.

„Som proti zavedeniu európskej dane,“ vyhlásila podľa agentúry AFP Angela Merkelová po stretnutí s dosluhujúcim belgickým premiérom Yvesom Letermom. Belgicko v súčasnosti drží mandát rotujúceho predsedníctva EÚ.

Komisia nedávno navrhla balík možností ako by v budúcnosti mohol byť financovaný rozpočet EÚ, ktorý je v súčasnosti závislý od príspevkov členských štátov.

Úniová daň z pridanej hodnoty, daň z leteckej prepravy či podiel z finančnej, energetickej či korporátnej dane sú súčasťou návrhu Bruselu v snahe o odbremenenie členských štátov. Tie v súčasnosti prijímajú ťažké úsporné opatrenia a tak exekutíva dúfa, že možnosti zvážia počas vyjednávaní o nadchádzajúcej finančnej perspektíve po roku 2013. Oficiálne diskusie by mali začať v polovici budúceho roka.

V súčasnosti tri štvrtiny rozpočtu EÚ tvoria príspevky členských štátov. Približne 12 % pochádza z dovozných ciel z nečlenských krajín a zvyšných 11 % je fixný percentuálny podiel, ktorý členské štáty odvádzajú z príjmov z DPH.

Merkelovej odmietanie úniovej dane je vodou na mlyn ďalších odporcov – najmä Veľkej Británie a Francúzska. Finančná perspektíva sa neočakávane stala súčasťou agendy minulotýždňového summitu EÚ, na ktorom britský premiér David Cameron zabezpečil širokú podporu pre skromnejší rozpočet Únie – ročný i viacročný.

„Hlavy štátov a vlád zdôrazňujú, že v čase, kedy sa v Európskej únii posilňuje fiškálna disciplína je dôležité, aby európsky rozpočet a budúci viacročný finančný rámec odrážali konsolidačné úsilia členských štátov,“ uviedli lídri v záveroch stretnutia.

Komisia má však silného spojenca – Európsky parlament – ktorý sa bude na vyjednávaniach o rozpočte po roku 2013 s členskými štátmi podieľať.

Europoslanec Joseph Daul, zo skupiny ľudovcov zdôraznil, že vlády dokážu presadiť úsporu a zníženie svojich príspevkov do rozpočtu, pokiaľ budú akceptovať, že Európa zmení finančný systém, ktorý je v súčasnosti zastaraný a bude čerpať najmä z vlastných zdrojov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA