MH SR: Firmy avizujú, že o prácu príde takmer 2000 ľudí

Podľa najnovších výsledkov monitorovacieho výboru firmy v októbri ohlásili prepustenie 1330 ľudí, tento mesiac k nim pribudne ďalších 558. Výbor zároveň eviduje 16,625 voľných pracovných miest.

Monitorovací výbor na skúmanie dôsledkov finančnej krízy na slovenskú ekonomiku sa zameral na výskum vývoja na pracovnom trhu v októbri a začiatkom novembra, kedy sa najviac prejavili otrasy na finančných trhoch na reálnej ekonomike. V októbri firmy ohlásili, že prepustia 1330 zamestnancov a tento mesiac k nim zatiaľ pribudlo 558. Výbor zároveň na druhej strane eviduje 16,625 voľných pozícií.

Podľa záverov monitorovacieho výboru sa treba zamerať na tri najzávažnejšie aktuálne problémy.„Dochádza k nárastu úrokov pre podnikateľov v dôsledku zvyšovania medzibankových pôžičiek. Ďalším negatívom bolo už ohlasované znižovanie objednávok najmä v odvetví hutníckeho priemyslu. Na pôde Monitorovacieho výboru sa taktiež konštatovalo, že bude treba nájsť zhodu s odbormi, v rámci tripartity s podnikateľmi a vládou, kde by sa malo naznačiť, že nárast miezd by nemal prekročiť rast produktivity meranej rastom HDP, respektíve nárast inflácie,“ zhrnul riaditeľ odboru podnikateľského prostredia MH SR Peter Ondrejka

Podľa informácii Ministerstva hospodárstva SR padlo viacero sťažností najmä zo strany členov výboru z podnikateľského prostredia. Tvrdia, že napriek všeobecnej zhode na tom, že treba použiť všetky dostupné prostriedky na boj proti dôsledkom svetovej krízy, banky poskytujú pôžičky len obmedzene a úroky sa v niektorých prípadoch zvyšujú. Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek na to reagoval žiadosťou smerovanou do Slovenskej záručnej rozvojovej banky, aby operatívne vypracovali spôsoby poskytovania zvýhodnených úverov. Zamerať by sa mali najmä na ohrozené skupiny teda živnostníkov a malé a stredné podniky.

Minister tiež navrhol rozšíriť kompetencie Jednotných kontaktných miest pre podnikateľov na podporu zakladania nových spoločností s ručením obmedzeným i akciových spoločností a indentifikovať prípadné legislatívne zmeny, ktoré by bolo treba prijať. Do procesu by sa mal zapojiť aj rezort spravodlivosti a vnútra. Minister zdôraznil, že treba aktívne komunikovať aj s obchodno-ekonomickými oddeleniami v zahraničí. Tie by mali monitorovať opatrenia v iných štátoch, vyhodnotiť a prípadne navrhnúť, či by sa dali aplikovať aj na náš systém.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA