“Minimalistický” rozpočet na rok 2007

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2007 sa Komisia snaží trochu viac priblížiť štruktúru výdavkov Únie prioritám Lisabonskej stratégie. Zvýšili sa investície do tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti, na poľnohospodárstvo je však stále určených 45% výdavkov.

euro
euro

 

Krátka správa

Komisia prijala 3. mája predbežný návrh rozpočtu Únie na rok 2007. urobila tak prvý krok ku tvorbe rozpočtu prvého roku spadajúceho pod nasledujúci sedemročný finančný rámec (2007-2013).

Tvárou v tvár ostrej kritike „zastaralej štruktúry rozpočtu“ by mali výdavky na „prírodné zdroje“ (teda poľnohospodárstvo) narásť len o 1,2%, zatiaľ čo fondy určené pre konkurencieschopnosť a kohéznu politiku pre rast a zamestnanosť by mali narásť o 6,8 milióna eur na 54,3 miliónov.

Prechod k poznatkovo orientovanej ekonomike by mali podporiť dodatočné prostriedky určené pre programy ako Program konkurencieschopnosti a inovácií (CIP), Transeurópske siete (TEN) a Celoživotné vzdelávanie. Nový globalizačný fond vo výške 500 miliónov eur by mal okrem toho poskytnúť pomoc pracovníkom, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku priemyselnej reštrukturalizácie spôsobenej globalizáciou.

Komisárka EÚ pre rozpočet Dalia Grybauskaité vyjadrila presvedčenie, že „tento rozpočet bude zásadným príspevkom k podpore európskej ekonomickej konkurencieschopnoti“. Komisárka však súčasne nazvala navrhnutý rozpočet „minimalistickým“. Ťažko dosiahnutý kompromis v otázke rozpočtového stropu na roky 2007-2013 nedáva Komisii veľa priestoru na manévrovanie.

Celkový nárast platieb v EÚ v 2007 (o 3,9% na 116,4 miliardy eur) pôsobí skôr mierne, najmä vzhľadom na fakt, že sa Únia v januári 2007 rozšíri o 30 miliónov občanov – vstupom Bulharska a Rumunska.

Rada a Parlament sa musia dohodnúť na konečnom znení rozpočtu pre budúci rok najneskôr v decembri 2006.

REKLAMA

REKLAMA