“Minimalistický” rozpočet na rok 2007

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2007 sa Komisia snaží trochu viac priblížiť štruktúru výdavkov Únie prioritám Lisabonskej stratégie. Zvýšili sa investície do tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti, na poľnohospodárstvo je však stále určených 45% výdavkov.

 

Krátka správa

Komisia prijala 3. mája predbežný návrh rozpočtu Únie na rok 2007. urobila tak prvý krok ku tvorbe rozpočtu prvého roku spadajúceho pod nasledujúci sedemročný finančný rámec (2007-2013).

Tvárou v tvár ostrej kritike „zastaralej štruktúry rozpočtu“ by mali výdavky na „prírodné zdroje“ (teda poľnohospodárstvo) narásť len o 1,2%, zatiaľ čo fondy určené pre konkurencieschopnosť a kohéznu politiku pre rast a zamestnanosť by mali narásť o 6,8 milióna eur na 54,3 miliónov.

Prechod k poznatkovo orientovanej ekonomike by mali podporiť dodatočné prostriedky určené pre programy ako Program konkurencieschopnosti a inovácií (CIP), Transeurópske siete (TEN) a Celoživotné vzdelávanie. Nový globalizačný fond vo výške 500 miliónov eur by mal okrem toho poskytnúť pomoc pracovníkom, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku priemyselnej reštrukturalizácie spôsobenej globalizáciou.

Komisárka EÚ pre rozpočet Dalia Grybauskaité vyjadrila presvedčenie, že „tento rozpočet bude zásadným príspevkom k podpore európskej ekonomickej konkurencieschopnoti“. Komisárka však súčasne nazvala navrhnutý rozpočet „minimalistickým“. Ťažko dosiahnutý kompromis v otázke rozpočtového stropu na roky 2007-2013 nedáva Komisii veľa priestoru na manévrovanie.

Celkový nárast platieb v EÚ v 2007 (o 3,9% na 116,4 miliardy eur) pôsobí skôr mierne, najmä vzhľadom na fakt, že sa Únia v januári 2007 rozšíri o 30 miliónov občanov – vstupom Bulharska a Rumunska.

Rada a Parlament sa musia dohodnúť na konečnom znení rozpočtu pre budúci rok najneskôr v decembri 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA