MMF: počas nasledujúcich piatich rokov globálny rast

Medzinárodný menový fond včera oznámil, že svetová ekonomika nabrala kurz, podľa ktorého bude nasledujúcich päť rokov rásť. Deje sa tak aj napriek nedávnej nestabilite na svetových trhoch a hospodárskemu poklesu v USA. Rýchlejšie bude rásť aj Slovensko.

Krátka správa

MMF v tomto čase vydáva ďalšiu svoju ekonomickú prognózu „World Economic Outlook.“ V správe sa konštatuje, že aj napriek objaveným sa negatívam, ekonomika porastie. Aj keď ekonomická výkonnosť USA poklesla, efekt prelievania nebol dostatočne silný a teda spomalenie sa iných krajín veľmi nedotklo (ohrozené sú primárne susediaca Kanada a Mexiko). Rovnako sa zmiernilo riziko inflácie.

Spomedzi krajín tretieho sveta, najvyššiemu hospodárskemu rastu sa môžu tešiť najmä Čína a India. Čína rástla v minulom roku na úrovni 10,7%. V roku 2007 sa očakáva úroveň 10% a v ďalšom roku 9,5%. Eurozóna zažíva svoje najrýchlejšie tempo rastu, v dôsledku čoho sa zvýšila aj domáca spotreba. Japonsku sa podarilo opätovne nabrať pozitívny trend po tom, ako sa mu aj naďalej darí prekonávať stagnáciu počas uplynulej dekády. Ekonomický pokles v USA bol spôsobený najmä rastom životných nákladov, no na druhej strane nižšie ceny pohonných látok dokázali tento úpadok značne eliminovať. V USA sa v roku 2007 očakáva rast len na úrovni 2,2%, čo je najmenšia miera od roku 2002. Miera rastu v Rusku by mala zostať približne podobná ako v minulom roku (pôjde pokles z úrovne 6,7% na 6,4%), no v roku 2008 by mohla byť menšia ako 6%.

Vzostupný trend na finančných trhoch, pokles cien ropy z augustového maxima v roku 2006 (77 USD za barel) a rozplývajúce sa obavy z inflácie sa pričinili o to, že svetová ekonomika by mohla v tomto roku rásť na úrovni 4,9%. Je to o čosi menej, ako v minulom roku, kedy celkový rast dosiahol úroveň 5,4%.

MMF zvýšil svoj odhad hospodárskeho rastu všetkým krajinám strednej Európy s výnimkou Maďarska. Kým v septembri 2006 hovorila prognóza na rok 2007 o 7% raste Slovenska, súčasná správa je optimistickejšia a očakáva rast na úrovni 8,2%. Ako píše denník Hospodárske noviny, „stredná Európa ťaží z rastu najmä v Nemecku.“

Optimistické vyhliadky môžu však ohroziť rôzne faktory, napríklad vyššia ako očakávaná miera hospodárskeho poklesu v USA, riziko opätovného veľkého rastu svetových cien ropy, starnutie populácie alebo aj stále silnejúci trend odporu k prehlbovaniu globalizácie. Na druhej strane ale správa konštatuje: “Zdá sa, že súčasné riziká sú menšie, ako s nimi počítali odhady zo septembra 2006.“ V dokumente sa dodáva, že súčasná miera rizík by mohla spôsobiť pokles svetového hospodárskeho rastu v roku 2008 pod 4% len s pravdepodobnosťou 20%.

Simon Johnson, ekonóm MMF, povedal, že nevidí dôvod pre žiadne “prehnane tvrdé intervencie.” Na adresu japonského jenu dodal, že kurz voči euru by mal byť znovu upravený. Týmto krokom by bol podľa neho vyslaný signál, že medzinárodné spoločenstvo nie je znepokojené momentálnou slabosťou japonskej meny. Johnson celkovú situáciu zhodnotil slovami: “Najnovšie čísla o svetovom raste sú veľmi dobré a extrémne povzbudzujúce.”

Správa je vydaná pred nadchádzajúcim jarným stretnutím výkonnej rady MMF vo Washingotone, ktoré sa uskutoční počas najbližšieho víkendu. Bude sa diskutovať o súčasnej situácii a rovnako budú predložené návrhy, ako na súčasný stav reagovať čo najvhodnejšie. Ako obvykle, MMF aj teraz apeluje na jednotlivé vlády, aby boli dôsledné v uskutočňovaní reforiem verejných financií. Správa bude taktiež predmetom stretnutí na fóre Svetovej banky, ktoré sa uskutoční najbližší piatok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA