Moody’s dala najvyššiemu ratingu EÚ negatívny výhľad

Ratingová agentúra Moody’s zmenila výhľad pre najvyšší rating EÚ zo stabilného na negatívny. Považuje to za racionálny krok vzhľadom na vývoj hodnotenia krajín, ktoré patria k najväčším prispievateľom do úniového rozpočtu.

Po zmene výhľadu pre vývoj hodnotenia 27-člennej skupiny agentúra nevylučuje aj prípadné odobratie známky Aaa, ktorá potvrdzuje neexistenciu úverového rizika a schopnosť plniť finančné záväzky.

Zmena ratingu bloku môže nastať v prípade, že sa zhorší úverové hodnotenie Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Holandska. Ide totiž o krajiny, ktoré patria k najväčším prispievateľom do úniového rozpočtu. Spolu tvoria 45 % rozpočtových príjmov.

Moody’s v júli zhoršila výhľad na negatívny v prípade trojáčkového Nemecka, Holandska a Luxemburska. Stabilný vývoj najvyššieho ratingu pripisuje už len Fínsku. Ani to však nie je odolné voči vplyvu vývoja dlhovej krízy v eurozóne.

Agentúra svoj včerajší krok obhajuje tým, že považuje za racionálne očakávať, že EÚ nebude schopná splácať svoje záväzky s rovnakou pravdepodobnosťou ako v prípade kľúčových členských štátov. Zlepšenie výhľadu naopak nastane po tom, čo sa zlepší aj v spomínaných krajín.

Podľa pravidiel pre úniový rozpočet musia byť príjmy a výdavky vždy vyrovnané. Prípadný schodok sa musí kryť národnými príspevkami, nie dlhmi. V mene EÚ požičiava Európska komisia napríklad pri získavaní prostriedkov na pomoc štátom cez Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM). EÚ tiež vystupuje ako ručiteľ pri niektorých operáciách Európskej investičnej banky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA