Motorom ekonomiky sú technológie a malé podniky

Malé a stredné podniky sú rozhodujúcim sektorom ekonomiky EÚ a informačné a komunikačné technológie sú kľúčom k ich rastu. Jednodňové podujatie v Bruseli, zamerané na ekonomický rast, sa týkalo práve malých a stredných podnikov a technológií.

 

Pozadie:

Deň MSP (malých a stredných podnikov) bol organizovaný Microsoftom v jeho Executive Briefing Centre 6. júna 2006.

MSP predstavujú 99% všetkých spoločností v EÚ. Sú najväčším sektorom európskeho hospodárstva, pričom 23 miliónov MSP zamestnáva okolo 75 miliónov ľudí. MSP sú zodpovedné za vytvorenie každého druhého pracovného miesta. MSP vytvárajú podstatne viac než polovicu celoeurópskeho HDP.

Vzhľadom na ich malú veľkosť a štíhle organizačné štruktúry sú MSP potenciálne dynamickejšie než veľké podniky, čo z nich robí kľúčový segment pre tvorbu pracovných miest. Sú však tiež zraniteľnejšie a často im chýba prístup ku kapitálu a zdrojom financovania.

Otázky:

Na stretnutí pod záštitou Európskeho softvérového združenia diskutovali experti a zainteresované strany o dôležitosti informačno-komunikačných technológií (IKT) pri podpore rastu a tvorby pracovných miest v Európe. Marcel Warmerdam, ktorý je výskumným riaditeľom európskych IT trhov v IDC, prezentoval novú štúdiu o hospodárskom dopade IT v Európe. Medzi kľúčovými zisteniami správy boli:

  • Po spľasnutí bubliny IKT koncom 90. rokov už sektor nedosiahol dvojciferné miery rastu. Došlo v ňom však k obratu k pozitívnym mieram rastu, ktoré sa medzi rokmi 2006-2009 odhadujú na 6%.

  • To znamená, že sektor dokáže vytvoriť ďalších 1,5 milióna pracovných miest, a to k už existujúcim 7,9 miliónu ľudí, pracujúcich v IKT.

  • Najrýchlejšie rastúcim subsektorom IKT bude softvér, ktorý vytvorí 60% nových pracovných miest a bude rásť o 50% rýchlejšie než hárdvér.

  • Takmer tretina všetkých pracovných miest v IKT je súčasťou „ekosystému Microsoftu“ – spoločností, ktoré ponúkajú produkty, ktoré bežia pod softvérom firmy Microsoft alebo mu poskytujú služby či distribúciu. To sa týka 250 000 partnerských spoločností Microsoftu v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Len jeden z takmer deviatich dolárov ziskov, vytvorených v tomto trhovom segmente, ide priamo Microsoftu.

Pozície:

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová povedala, že aj keď Európa nie je obzvlášť silná na globálnom trhu, pokiaľ ide o značkový softvér – len tri z tridsiatich špičkových softvérových firiem majú ústredie v Európe – softvér predstavuje živý trh s obrovským rastovým potenciálom. Zdôraznila vedľajšie efekty na iné sektory, ktoré, ako povedal, závisia na softvéri, aby zvýšili svoju produktivitu a fungovali ako podniky. V tomto ohľade je alarmujúce, že podľa čísiel, potvrdených službami Komisie, Európe chýba 615 000 technikov a inžinierov – a to už pred rokom 2008. Redingová zdôraznila, že spustenie NESSI je sľubným príkladom toho, ako možno využiť komparatívnu slabinu Európy v softvérovom inžinierstve.

Jean-Philippe Courtois z Microsoftu zdôraznil záujme svojej spoločnosti pri podpore rastu MSP, ako aj to, že pre túto podporu existujú dobré dôvody: MSP generujú 57% ekonomického rastu v EÚ a Microsoft môže prekvitať predávaním svojich produktov v rastúcom hospodárstve. Courtois zdôraznil recipročnú závislosť rastu, tvorby pracovných miest a inovácií. Vymenoval niekoľko príkladov toho, čo Microsoft robí, aby pomohol MSP rásť, ako napríklad investovanie do výskumu, zdieľanie práv duševného vlastníctva s menšími spoločnosťami, spoločný vývoj softvéru, pomoc MSP pri nachádzaní finančných zdrojov a tréning ľudí na IKT.

Profesor Soumitra Dutta z Insead poukázal na to, že niektoré konkurenčné výhody USA nie sú založené len v ekonomike, ale tiež v kultúre. Spomenul, že keď sa presťahoval do oblasti San Francisca z Indie v 80. rokoch, trvalo mu okolo jedného týždňa, kým sa cítil ako doma. Keď sa o šesť rokov neskôr presťahoval do Francúzska, trvalo mu to okolo dvoch rokov. Povedal, že schopnosť USA pritiahnuť ľudí z celého sveta a umožniť im cítiť sa ako doma je kultúrnou konkurenčnou výhodou. Ďalšou konkurenčnou nevýhodou Európy je podľa neho chábajúci podnikateľský duch, ktorého výsledkom je to, že mladí ľudia si myslia, že akumulácia bohatstva je sama osebe zlá.

Kenneth Thompson, zástupca Stáleho zástupcu Írska pri EÚ, komentoval rekordné miery rastu svojej krajiny a kľúčovú úlohu softvérového priemyslu – spolu so zdravotníckymi zariadeniami – pri dosahovaní tohto rastu. Írsko, povedal, vedome vyhľadalo softvérový priemysel, pretože je svojou povahou orientovaný na export, čo je výhodné vzhľadom na malý domáci trh Írska. Krajina pritiahla výrobcov softvéru najmä z USA, ale dnes je len 140 z 900 softvérových firiem zo zahraničia. Tie tu našli priaznivé podnikateľské prostredie s daňami pre firmy vo výške len 12,5% a početnými technologickými inštitútmi, ktoré aktívne vyhľadávajú a žijú z tejto symbiózy. Táto kombinácia, povedal, umožnila pritiahnuť „obrovské množstvo zahraničných investícií“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA