Nádej na „revolúciu obnoviteľných zdrojov“ rastie

Zmena postoja Francúzska zvýšila nádej, že sa EÚ dohodne na záväzných limitoch pre využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Krátka správa

Nemecké predsedníctvo presadzuje, aby sa členské krajiny zaviazali, že do roku 2020 bude 20% spotreby energie pokrývaných z energetických zdrojov. Viacerí členovia (vrátane Slovenska) sa však stavali proti stanoveniu záväzných limitov.

Pôvodne boli proti aj Francúzsko. Prezident Jacques Chirac však vo štvrtok večer zmenil názor po tom, ako kompromisné riešenie predložené Predsedníctvom, podľa ktorého bude pri stanovovaní národných cieľov braný do úvahy aj francúzsky sektor jadrovej energetiky.

Angela Merkel sa snažila vo štvrtok presvedčiť váhajúcich lídrov členských krajín, že EÚ potrebuje záväzné ciele využívania obnoviteľných zdrojov, pretože vďaka nim získa dôveryhodné nástroje na splnenie hlavného cieľa – obmedzenia emisií skleníkových plynov do roku 2020 o 20% v porovnaní s úrovňou z 1990. V júni, keď bude Nemecko hosťovať summit G8, plánuje Angela Merkel prisľúbiť, že ak sa USA a ostatné rozvinuté krajiny rovnako zaviažu k 20% zníženiu emisií, Európska únia zvýši svoj záväzok na 30%. Environmentálne organizácie však v poslednom čase viac krát upozornili, že  hoci je zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov krokom vpred, nemusí automaticky znamenať zníženie emisií skleníkových plynov. Poukazujú pritom najmä na biomasu, ktorej produkcia a spracovanie môžu byť spojené s emisiami CO2.

Ak sa nakoniec summit dohodne na všeobecnom 20% limite pre obnoviteľné zdroje energie, bude nasledovať tvrdé vyjednávanie o tom, ktorá krajina koľko k spoločnému cieľu prispeje. Jacques Chirac dal najavo, že jeho súhlas je podmienený zahrnutím atómovej energie do konečného komuniké. Nemeckí sociálni demokrati, ktorí sú súčasťou vládnej koalície v Berlíne, a Rakúsko, sú však tvrdo proti tomu, aby bola jadrová energia uznaná za alternatívny obnoviteľný zdroj.

Slovensko pred summitom vyhlásilo, že bude proti stanovovaniu záväzných limitov využívania obnoviteľných zdrojov, podľa slov premiéra Fica je však ochotné súhlasiť v prípade, že sa medzi “čisté” zdroje energie zaradí aj jadrová.

Socialistická skupina v EP pred summitov varovala, že stretnutie bude neúspechom, ak “niektoré členské krajiny, vrátane Poľska a Francúzska, budú schopné zablokovať dohodu o práve záväzných záväzkoch k obnoviteľným zdrojom energie”.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA