Náklady emisií na pleciach leteckých dopravcov?

Návrh rezolúcie Výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu naznačuje zavedenie dane z kerosínu a uvalenie stropu na emisie oxidu uhličitého na všetky lety, odchádzajúce a prichádzajúce z/do EÚ.

 

Krátka správa:

Poslanci EP z Výboru pre životné prostredie hlasovali jednomyseľne v za návrh rezolúcie, ktorá volá po prísnych opatreniach na zníženie dopadu leteckej dopravy na globálne otepľovanie a aplikuje na letecký priemysel princíp „znečisťovateľ platí“. Správa bude zaslaná plénu Parlamentu na schválenie počas júlového plenárneho zasadnutia.

„Letecká doprava je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií skleníkových plynov s tým, že letecké spoločnosti nepreberajú za znečistenie, ktoré spôsobujú, takmer žiadnu zodpovednosť,“ povedala Caroline Lucasová (Zelení/EFA, Veľká Británia), autorka návrhu rezolúcie.

„Správa … uznáva potrebu vyrovnať hracie pole medzi leteckou dopravou a inými formami dopravy,“ povedala. Aby sa to dosiahlo, poslanci EP podporili zavedenie dane na letecký benzín – kerosín – pre všetky domáce a vnútro-EÚ lety ako prvý krok ku globálnej dani z kerosínu.

Výbor pre životné prostredie EP tiež podporil návrh Komisie na uvalenie stropu na množstvo emisií oxidu uhličitého z lietadiel, ktoré odlietajú z letísk v EÚ. Letecké spoločnosti by mohli obchodovať so svojimi potenciálnymi nadbytočnými „kreditmi na znečistenie“ na „uhlíkovom trhu“ EÚ v rámci schémy EÚ na obchodovanie s emisiami.

Očakáva sa, že Komisia predloží do konca roka formálny návrh, ktorý by zahrnul leteckú dopravu v v schéme obchodovania s emisiami.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA