Nemecko chce znížiť skleníkové emisie o 40%

Nemecký spolkový minister životného prostredia Sigmar Gabriel prezentoval 8-bodový akčný klimatický plán, ktorý do roku 2020 predpokladá zníženie množstva produkovaných skleníkových plynov v Nemecku až o 40%. Ide o dvojnásobne prísny záväzok v porovnaní s limitom záväzným pre EÚ ako celok.

Krátka správa

Nový nemecký plán krátenia emisií CO2 o 40% do roku 2020 prichádza po marcovom jarnom summite hláv členských krajín, kde sa EÚ-27 do toho istého roku unilaterálne zaviazala znížiť tvorbu emisií o 20%. V prípade, ak by USA a Čína tento krok nasledovali, EÚ je ochotná zdvihnúť svoju latku ešte vyššie až na 30%.

Berlínska klimatická agenda 2020 volá po „transformácii priemyselnej spoločnosti.“ Predpokladom pre naplnenie cieľa 40%-nej redukcie, teda redukcie tvorby CO2 o 270 mil. ton ročne, dokument navrhuje týchto 8 bodov:

  • modernizácia elektrární (-30 mil. t);
  • zdvojnásobenie používania technológie Heat and Power (-20 mil. t);
  • zvýšenie podielu využitia obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie o 27% (-55 mil. t);
  • zníženie spotreby elektrickej energie o 11% (-40 mil. t);
  • zlepšenie energetickej efektívnosti budov (-41 mil. t);
  • vyššia miera využitia obnoviteľných zdrojov vo vykurovaní (-14 mil. t);
  • zvýšenie efektívnosti benzínových a naftových motorov v doprave, väčšia miera využívania biopalív (-30 mil. t);
  • a redukcia iných skleníkových plynov, okrem CO2 napríklad metánu alebo freónov.

Plán ministra Gabriela vyslovene odmieta oživenie jadrovej energetiky a ukladá koalícii sociálnych (SPD) a kresťanských (CDU-CSU) demokratov cieľ postupne tento zdroj energie úplne vyradiť. Plán si bude vyžadovať investície v objeme 3 mld. eur, zatiaľ čo klimatické zmeny by viedli ku škodám okolo 137 mld. Konštatuje sa to v ministrovej správe, v časti venovanej finančným aspektom.

Nemecko sa jasne snaží profilovať ako líder v boji proti klimatickým zmenám, aj v súvislosti s nadchádzajúcim júnovým summitom krajín G8 v Heiligendamme.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA