Nemecký rast pomôže ekonomike EÚ

Podľa pravidelne uverejňovaných jarných predpovedí Komisie bude hospodárstvo Európskej únie v roku 2006 rásť rýchlejšie než v predchádzajúcich rokoch. Rýchlejší rast bude spôsobený aj snahou nemeckých subjektov zásobiť sa tovarmi pred plánovaným budúcoročným zvýšením DPH.

 

Krátka správa

Ekonomika EÚ porastie v roku 2006 o 2,3%, tvrdí predpoveď Komisie. Najvyšší rast zaznamenajú opäť nové členské krajiny, lídrom bude EstónskoLotyšsko s viac ako 8 percentami. Eurozóna o niečo zaostane za priemerom celej EÚ, dosiahne rast len 2,1%. Po minuloročnom raste 1,6% (EÚ-25) a 1,3% (eurozóna) je to pozitívny signál.

Slovensko si má udržať rast nad hranicou 6%, čo bude najviac z okolitých krajín. Správa Komisie okrem toho predpokladá v budúcom roku ďalší mierny pokles nezamestnanosti.

Správa menuje tri dôvody posilneného rastu:

  • zvýšenie objemu investícií, na výraznú úroveň
  • pokračujúci rast svetovej ekonomiky
  • zlepšenie hospodárskej situácie v Nemecku, najväčšej ekonomike Únie

Lepšie predpovede pre Nemecko sú čiastočne spôsobené očakávaniami zvýšenia dane z pridanej hodnoty o 3%, ktoré by malo nastať v januári 2007. Nemecké subjekty tak urýchlia niektoré plánované nákupy, väčší dopyt akceleruje celkový rast. V roku 2007, po zvýšení DPH, však môže nemecké hospodárstvo stagnovať s rastom len 1%, teda najnižším v EÚ. Nemecká stagnácia ovplyvní aj celkový rast EÚ (pokles na 2,2% v 2007) i eurozóne (pokles na 1,8%).

Jarná predpoveď tiež predpokladá mierne zvýšenie tvorby pracovných miest v rokoch 2006 a 2007, budúci rok by tak mala nezamestnanosť v EÚ dosiahnuť 8,2%. Najvyššia bola doteraz v 2004, na úrovni 9%.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA