Nová štúdia apeluje za bioetanol

Plány EÚ na používanie biopalív získali podporu novej akademickej štúdie, naznačujúcej, že bioetanol môžu znížiť závislosť na rope zo zahraničia. Naďalej však ostávajú otázky o jeho environmentálnych prínosoch.

 

Krátka správa:

V článku, zverejnenom v časopise Science 27. januára 2006, zdiskreditovali kalifornskí vedci predchádzajúce štúdie, ktoré tvrdili, že bioetanol spotrebuje viac energie, než vytvorí. Tím vedcov z univerzity Berkeley, vedený Alexandrom Farrellom, sa pozrel na kritické štúdie David Pimentela a Tada Patzeka a zistil, že „čistý energetický prínos“ etanolu je pozitívny.

To je dobrá správa pre plány EÚ na zvýšenie používania biopalív v energetickej spotrebe Európy na 5.75% do roku 2010. Podiel biopalív v EÚ bol v roku 2004 okolo 1%. Komisia zverejní 8. februára nové plány na „zrýchlenie tempa k širšiemu používaniu biopalív“.

Záujem EÚ o biopalivá a biomasu je vedený reformami Spoločnej poľnohospodárskej politiky a práve tak aj záväzkami znížiť emisie skleníkových plynov z Kjóta. V decembri 2005 Komisia zverejnila nový akčný plán, týkajúci sa biomasy.

Štúdia z Berkelely je menej optimistická, pokiaľ ide o prínosy etanolu v otázke zmeny podnebia. Používanie bioetanolu ako náhrady benzínu v autách by znížilo emisie oxidu uhličitého len marginálne. Iné štúdie tiež naznačujú, že s používaním bioetanolu, vyrobeného z kukurice, sú spojené environmentálne nebezpečenstvá, napríklad zvýšené používanie hnojív a vody a tiež nebezpečenstvo erózie pôdy.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA