Nový ropovod zvýši závislosť EÚ na Rusku

Rusko, Grécko a Bulharsko sa dohodli na výstavbe ropovodu, ktorý by spájal bulharský prístav Burgas a grécky prístav Alexandroupolis. Tento krok však zvyšuje závislosť Európy na dovážanej ruskej rope.

Krátka správa:

Hoci diskusie prebiehali od roku 1993, dohoda o výstavbe ropovodu, spájajúceho bulharské pobrežie Čierneho mora a prístav Burgas s gréckym pobrežím Stredozemného mora pri prístave Alexandroupolis bola konečne podpísaná medzi Ruskom, Bulharskom a Gréckom 15. marca 2007.

Očakáva sa, že nový ropovod pomôže znížiť nadmerný objem prepravy ropy tankermi cez úžiny Dardanely a Bospor a preto aj zvýši rýchlosť toku ropy.

„Berúc do úvahy rastúcu intenzitu námornej dopravy v uzavretom Čiernom mori a dodatočné množstvá ropy, ktoré sú z tohto regiónu exportované, je nanajvýš dôležité, aby sme dali vysokú prioritu alternatívnej preprave ropy cez ropovody,“ povedal komisár pre energiu Andris Piebalgs, čím vyjadril medzinárodnú obavu z hrozby dopravných nehôd na mori.

Ropovod by mal však ďalej zvýšiť energetickú závislosť Európy na Rusku, ktoré už dodáva do Európy tretinu jej spotreby ropy a 40% spotreby zemného plynu. Tieto čísla by mali do roku 2030 vzrásť (ak sa nič nezmení) na 90% pre ropu a 80% pre zemný plyn a preto sa obavy z rastúcej energetickej závislosti stali jedným z motorom, ženúcim vývoj k sformulovaniu vonkajšej energetickej politiky EÚ.

Výstavba 280 km dlhého ropovodu Burgas-Alexandroupolis by sa mala začať v roku 2008 a stáť okolo 709 miliónov €. Pokiaľ ide o podiely jednotlivých krajín, Rusko kontroluje 51% konzorcia, kým Bulharsko a Grécko si delia zvyšných 49%.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA