Obnoviteľné zdroje alebo jadrová energia?

Takmer 80% európskych občanov podporuje obnoviteľné zdroje energie ako alternatívu k dovozu drahej ropy a zemného plynu. Podľa toho istého prieskumu jadrovú energiu podporuje slabých 12%.

 


Pozadie:

Prieskum Eurobarometer bol realizovaných prostredníctvom dôverných rozhovorov na vzorke 29 430 ľudí počas októbra a novembra 2005. Prieskum pokrýva všetky členské štáty EÚ a tiež Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Turecko a Severný Cyprus.

Otázky:

Vlády by mali viac rozvíjať obnoviteľné zdroje energie (OZE) a podporovať viac výskumu nových technológií, znižujúcich energetickú závislosť. Tvrdia to výsledku prieskumu Eurobarometer, zverejnené 24. januára.

47% opýtaných verí, že EÚ má najvhodnejšiu rozhodovaciu pozíciu, aby mohla odpovedať na výzvy, ktoré v energetike predstavujú vysoké ceny ropy, globálne otepľovanie a bezpečnosť ponuky energie. 37% si však myslí, že národná úroveň má najlepšiu pozíciu na rozhodovanie o takýchto otázkach. Veľká Británia a Fínsko sú najviac euroskeptickými krajinami v tomto ohľade, keď v uvedenom poradí 66% a 67% si myslí, že ich národné vlády sú v najlepšej pozícii, aby hľadali odpoveď na tieto výzvy.

Solárna energia sa umiestnila na prvom mieste (48%) preferovaných alternatív k dovozu energie, kým veterná energia (31%) bola na treťom mieste, čo je takmer 80% pre obnoviteľné zdroje energie. Podpora výskumu nových energetických technológií ako vodíkové alebo technológie čistého uhlia skončili na druhom mieste (41%) alternatív, hodnotiacich preferované alternatívy občanov na zníženie závislosti EÚ na dovoze energie.

Regulovanie trhu s ropou sa účastníkom prieskumu nezdá byť dobrou možnosťou (podporuje ju len 23%), kým nukleárna energia je na poslednom mieste v zozname s len 12%-nou podporou ako preferovaný alternatívny zdroj energie.

Prieskum ale tiež ukazuje, že väčšina ľudí (54%) ešte nie je pripravená platiť viac za obnoviteľnú energiu, pričom opozícia dosahuje 66% v nových členských krajinách únie. 27% je však pripravených platiť za predpokladu, že cenový nárast je limitovaný na úrovni 5%. Opozícia bola najnižšia (pod 50%) v krajinách severnej Európy (Dánsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko) a tiež vo Veľkej Británii, Španielsku a Francúzsku.

Pozície:

Foratom, obchodné združenie nukleárneho energetického sektora v Európe, sa vyjadrilo, že prieskum Eurobarometra „neodráža presne skutočný stav verejného vnímania možnosti nukleárnej energie“. Argumentuje, že nabádanie ľudí, aby si vybrali zo zoznamu riešení „má za nevyhnutný výsledok, že si verejnosť zvolí zoznam možností, ktoré, aj keď sú vysoko žiaduce, sú rovnako nerealizovateľné“.

Foratom poukazuje na iný prieskum Eurobarometru o nukleárnom odpade, zverejnený v júli 2005, ktorý ukazuje rozdielne názory medzi krajinami EÚ. „Na jednej strane tu sú nemenné názory v krajinách s rigidnou antinukleárnou kultúrou ako Rakúsko, Cyprus, Malta a Portugalsko. Na druhej strane krajiny ako Maďarsko (65%), Švédsko (64%), ČR (61%), Litva (60%), Fínsko (58%), Francúzsko a Holandsko (obe 52%) ukazujú silnú podporu pre jadrovú energiu.“

„Deklarovaná podpora pre obnoviteľnú a efektívnu energiu sa nám zdá byť povzbudzujúcou,“ povedal Mahi Sideridouová, riaditeľka klimatickej a energetickej politiky EÚ v Greenpeace.

Sideridouová poukazuje na to, že „v krajinách, ktoré majú skúsenosti so solárnou energiou ako v Rakúsku, Nemecku, Grécku a Cypre sú občania veľmi za (túto energiu).“ Rovnako dodáva, že „Dáni, ktorí majú najväčší podiel veternej energie, sú najviac presvedčení o tejto technológii.“

„Piebalgsov komentár o tom, že nukleárna energia by mala zápasiť o štátnu pomoc veľmi nápomocným a ak sa to skutočne stane, môžeme nukleárnej energii v Európe zamávať na rozlúčku,“ povedala Sideridouová.

Vo Veľkej Británii spustila vláda širokú verejnú konzultáciu o dlhodobých energetických možnostiach krajiny spustením previerky energetickej politiky 23. januára. Previerka vyvolala kontroverzie, pretože navrhuje „pozrieť sa opäť na úlohu nukleárnej tvorby elektrickej energie“ v kontexte rastúcich cien energie.

Ďalšie kroky:

  • Očakáva sa, že 8. marca 2005 Komisia zverejní zelenú knihu s názvom „Bezpečná, konkurencieschopná a udržateľná energetická politika pre Európu“.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA