Opatrný krízový plán EÚ

V stredu vyzvala Európska komisia na „štruktúrovanú európsku odpoveď“ na súčasnú finančnú krízu. Dlho očakávaný návrh kapitálových požiadaviek na banky je opatrný.

Podľa navrhovaných pravidiel budú musieť banky držať väčšie kapitálové rezervy. Komisia tým chce znížiť riziko ich nesolventnosti.

V prípade nadnárodných spoločností bude dohľad prebiehať nie len na národnej úrovni, ale aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Komisia naznačila možné zvýšenie krytia, ktoré musia európske banky garantovať pre depozity.

Predseda Komisie Barroso otvorene vyzval k „štruktúrovanej, skutočne európskej odpovedi“. „To je jediný spôsob ako zabezpečiť, že sa vráti stabilita a dôvera“, povedal v stredu na tlačovej konferencii v Bruseli.

Ohlásené kroky sú však len čiastočnou odpoveďou na potreby a požiadavky vznesené počas posledných mesiacov.

Komisia sa napríklad rozhodla navrhnúť iba obmedzené garancie pre finančné inštitúcie vydávajúce ten typ produktov, ktoré sú považované za príčinu súčasnej finančnej krízy. Inak povedané, finančné inštitúcie baliace pôžičky do obchodovateľných cenných papierov, budú nútené držať iba 5% expozície, namiesto pôvodne navrhovaných 15%.

Komisia požiadavku zmiernila po tlaku bankového sektora. Komisár McCreevy predvčerom opäť vyhlásil, že príčiny krízy sú v „regulovanom bankovom sektore“. Kritici však tvrdia že zabudol pripomenúť, že trh s nekvalitnými hypotékami, kde reťazová reakcia začala, bol silno neregulovaný.

McCreevy odmietol myšlienku podporovanú dvoma najväčšími politickými skupinami v Európskom parlamente – vytvorenia európskeho orgánu dohľadu, ktorý by chránil EÚ pre potenciálnymi budúcimi krízami. Presadzuje kolegiálnu cezhraničnú spoluprácu, ktorú nazval „pragmatickým krokom“.

Podľa jeho návrhu bude pre každú banku s nadnárodnými aktivitami vytvorené ad hoc kolégium supervízorov zložené zo zástupcov krajín, v ktorých banka operuje. Spôsob rozhodovania a vplyv jednotlivých krajín v takýchto kolégiách však zatiaľ nie je jasný.

Najodvážnejším návrhom je požiadavka, aby banky držali aspoň 25% z vlastných fondov na garantovanie pôžičkových operácií iným bankám. Komisia okrem toho „plánuje ďalšie zlepšenia, najmä v súvislosti s rýchlosťou vyplácania a krytím“ garancie vkladov v bankách. V súčasnosti sú vklady v európskych bankách kryté len do 20 000 eur. V USA, ak bude schválený záchranný balíček, sa krytie zvýši až na 250 000 dolárov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA