Otvorené nebo sa odkladá

Washington naznačil Bruselu, že chce odložiť uzavretie dohody, ktorá by umožnila uvoľnenie obmedzení prílevu zahraničných investícií do amerických leteckých spoločností.

 

Krátka správa

Zdržanie uzavretia dohody  bude mať pravdepodobne negatívny dopad na celosvetové snahy o liberalizáciu a odstránenie bariér v transatlantických leteckých službách. V súčasnosti je zahraničný kapitál v amerických leteckých spoločnostiach limitovaný maximálne na 25% a zahraniční investori majú len obmedzený vplyv na ich fungovanie.

EÚ od USA žiada uvoľnenie pravidiel, ktoré by umožnilo zahraničným investorom s 25-percentným podielom výraznejšie ovplyvňovať každodenný chod leteckých operácií. Odporcovia zmeny americkej legislatívy o právach cudzincov v tejto oblasti však tvrdia, že tento krok by viedol k stratám pracovných miest a ohrozeniu národnej bezpečnosti.

Nedodržanie plánu v tejto otázke pravdepodobne ohrozí celkovú dohodu o „otvorenom nebi“ – ktorá mala byť uzavretá do konca októbra. Cieľom dohody je liberalizácia komerčnej leteckej dopravy medzi USA a EÚ, ktorá by umožnila európskym a americkým leteckým spoločnostiam lietať kamkoľvek medzi európskymi mestami a USA a určovať si vlastné ceny za prepravu.

Podľa Jeffreyho Shana, zástupcu ministra dopravy USA, „Európania sú presvedčení, že existuje súvislosť medzi konečným rozhodnutím a ich ochotou dohodu podpísať.“ Uviedol, že Washington vydá konečné rozhodnutie o uvoľnení prístupu zahraničných investícií koncom tohto mesiaca, no európski ministri dopravy ho kvôli zdržaniu už nestihnú preskúmať na svojom októbrovom zasadnutí.

Uzavretie dohody podľa jeho slov prinesie výhody v podobe „zvýšenia konkurencie, širšej ponuky služieb na transatlantickom trhu, pohodlnejšieho prístupu do väčšieho počtu destinácií, a zvýšenia počtu ekonomických príležitostí pre letecké spoločnosti na oboch stranách.”

Washington a Brusel uzavreli predbežnú dohodu o liberalizácii leteckého trhu v novembri 2005, no zmena legislatívy v oblasti práv cudzincov je v rukách amerických úradov.

Dohoda sa pripravuje už niekoľko rokov – jej predchádzajúcu verziu odmietli členské štáty EÚ v roku 2004. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA