Paríž chce zoznam sektorov s emisnými výnimkami čo najskôr

Francúzske predsedníctvo žiada čo najrýchlejšie zverejnenie zoznamu sektorov, ktoré dostanú výnimku z emisných pravidiel EÚ. Komisia chce počkať na výsledok globálnych klimatických rokovaní.

Pracovný dokument Francúzskeho predsedníctva, ktorý sa podarilo EurActivu získať, žiada od členských krajín aby spoločne vyvinuli tlak na Komisiu, aby do júna 2009 zverejnila zoznam sektorov, ktoré môžu dostať výnimky z emisných pravidiel po roku 2012. Výnimkami – bezplatným prideľovaním emisných povoleniek – chce EÚ chrániť energeticky intenzívne sektory pred konkurenciou z krajín s menej prísnymi emisnými pravidlami.

Francúzska pozícia má aj podporu Nemecka. Odráža obavy časti priemyslu, že revidovaný Systém obchodovania s emisiami (EU ETS) po roku 2013 výrazne zvýši výrobné náklady, keďže podniky si budú musieť kupovať povolenky na aukciách a nedostanú ich bezplatne, ako doteraz. Vysoké náklady „vyženú“ cementárne, oceliarne, hlinikárne a ďalšie odvetvia náročné na energiu do krajín mimo EÚ a spolu s nimi nie len pracovné miesta, ale aj emisie. Z globálneho hľadiska by sa tak v dôsledku „uhlíkového úniku“ emisie skleníkových plynov neznížili.

Priemysel tvrdí, že čím neskôr sa zverejní zoznam sektorov s výnimkami, tým viac bude podkopaná dôvera investorov a istota trhového prostredia.

Komisia si tieto obavy uvedomuje a už začala pracovať na kritériách pre identifikáciu ohrozených priemyselných odvetví. Chce však počkať na výsledok medzinárodných klimatických rokovaní, ktorý by mal byť známy po summite v Kodani v decembri 2009. Zoznam je teda pripravená zverejniť najskôr v roku 2010 a špecifické kroky proti uhlíkovému úniku až v 2011.

Francúzske predsedníctvo chce, aby Komisia predložila návrh krokov už v roku 2010, aby ich Rada a Parlament stihli premeniť na legislatívu do decembra toho roku.

Aj Parlament chce, aby exekutíva identifikovala ohrozené sektory čo najskôr. No mnohí europoslanci, vrátane írskeho kresťanského demokrata Avril Doylea, ktorý je spravodajcom k EU ETS v Parlamente, súhlasia s tým, že by ich zverejnenie pred decembrom 2009 podkopalo rokovaciu pozíciu EÚ.

Ministri životného prostredia budú o otázke diskutovať 20. októbra v Luxemburgu, europoslanci vo Výbore pre životné prostredie hlasujú o Doyleovej správe 7. októbra.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA