Parlament by chcel šetriť energiou domácností

Ak by existujúca legislatíva bola v členských štátoch plne implementovaná, EÚ by už bola na polceste k splneniu svojho cieľa usporiť do roku 2020 20% energie, tvrdí Parlament.

 

Krátka správa:

Európsky parlament (EP) vyzval Komisiu, aby podnikla kroky proti členským štátom, ktoré plne nedodržiavajú existujúcu legislatívu EÚ, týkajúcu sa efektívnejšieho využívania energie a tvrdí, že by to mohlo znížiť spotrebu energie o 10%.

Opatrenia, ktoré sú už účinné, zahŕňajú smernicu i znížení spotreby energie v budovách, smernicu, podporujúcu kombinovanú tvorbu tepla a elektrickej energie, smernicu na zníženie spotreby tovarov domácnosťami (tzv. ekodizajn). Ďalšia smernica efektivite koncového používania pri dodávkach elektrickej energie a plynu musí byť tiež implementovaná a prvé národné správy o jej implementácii sa očakávajú k 1. júnu 2007.

„Pri dnešných cenách ropy je zlepšenie efektivity energie najrýchlejšou, najlacnejšou a najefektívnejšou cestou ako konfrontovať problémy s dodávkami energie a znížením závislosti na dovoze energie z nestabilných krajín a bojovať proti zmene podnebia,“ povedal Alejo Vidal-Quadras, poslanec za EPP-ED zo Španielska, ktorý bol spravodajcom EP pre Zelenú knihu Komisie z júna 2005 o efektivite energie.

Parlament zdôraznil najmä dôležitosť sektora budov, ktorý má na svedomí 41% celkovej spotreby v Európe. EP tiež vyzval Komisiu, aby prišla s návrhom smernice na efektívnejšiu energiu v doprave, ktorý je druhým sektorom s najväčšou spotrebou energie s 31% celkovej spotreby. Parlament povedal, že Komisia by mala urobiť viac pre povzbudenie používania „čistých“ vozidiel vo verejnom sektore a podpore verejnej dopravy.

Bývanie a doprava v súčasnosti nie sú pokryté schémou EÚ pre obchodovanie s emisiami oxidu uhličitého, ktorá je vlajkovou loďou prístupu EÚ v boji proti zmene podnebia, realizovaného v rámci Kjótskeho protokolu. Priemysel, ktorý je tretím najväčším spotrebiteľom energie s 28%, je touto schémou z veľkej časti pokrytý.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA