Parlament rokoval o liberalizácii prístavných služieb

Deň po masovej demonštrácii pracovníkov európskych námorných prístavov Parlament rokoval o kontroverznej smernici, zaoberajúcej sa liberalizáciou trhu prístavných služieb. Hlasovanie prebehne 18. januára a výsledok včerajšej rozpravy naznačuje, že poslanci smernicu zamietnu.

 

Pozadie

Proti návrhu smernice o liberalizácii trhu prístavných služieb z dielne Európskej komisie v podelok 16. januára v Štrasburgu protestovali tisíce ľudí. Demonštrácie sprevádzali násilností, vrátane rozbíjania okien Parlamentu. Včerajšie udalosti sú prekvapením najmä preto, že Európsky parlament je prakticky jedinou z európskych inštitúcií, ktorá sa prikláňa na stranu práv protestujúcich.

Otázky

Podstatou kontroverzie smernice je fakt, že kým zástancovia liberalizácie prístavných služieb ju považujú za predpoklad rastu a vytvárania nových pracovných príležitostí, odporcovia naopak tvrdia, že bude znamenať zhoršenie pracovných podmienok a masové prepúšťanie. Diskusie o tejto otázke majú zároveň širší kontext – sú súčasťou celoeurópskej debaty o Lisabonskom procese, liberalizácii služieb v EÚ a súčasnom zachovávaní sociálnych práv.

Kontroverzné bolo aj novembrové hlasovanie o tejto téme vo Výbore pre dopravu (22. novembra 2005). Ten síce tesnou väčšinou najprv schválil 13 kompromisných pozmeňujúcich návrhov a niekoľko ďalších pripomienok spravodajcu, nemeckého poslanca Georga Jarzembowského (EĽS-ED), ktoré sa snažili o vylepšenie smernice, záverečné celkové hlasovanie o zmenenom návrhu však o jediný hlas neprešlo (23 za, 24 proti). Návrh bol teda predložený plénu v pôvodnom znení, ktoré navrhla Európska komisia.

Posledný vývoj tiež poukazuje na úlohu a vplyv lobistických a odborových organizácií na formovanie európskej legislatívy.

Zamietnutie návrhov v prvom čítaní je v Parlamente zriedkavé, no v tomto prípade takmer isté. Formálne (na základe článku 52 rokovacieho poriadku) by síce znamenalo len to, že ak Komisia návrh nestiahne, musí sa vrátiť príslušným výborom Parlamentu na opätovné prerokovanie, prakticky by to však predstavovalo jeho politickú smrť a víťazstvo požiadaviek demonštrantov.

Parlament sa touto problematikou zaoberal už v roku 2003, pričom aj vtedy pôvodný návrh smernice definitívne odmietol. Komisia však po krátkom čase prišla s novým návrhom, o ktorom teraz poslanci rozhodujú opäť v prvom čítaní. Predsedovia všetkých politických frakcií pôsobiacich v EP dnes naznačili, že smernicu v jej súčasnej podobe zajtra nepodporia, aj keď ich dôvody sa čiastočne navzájom odlišovali. Politické skupiny EPP-ED a ALDE však ostávajú v tejto otázke čiastočne vnútorne rozdelené.

Pozície

Na rozdiel od stanovísk politických skupín spravodajca Georg Jarzembowski (EĽS-ED) žiada, aby plénum hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú podľa neho potrebné na úpravu návrhu a prijatie smernice. Ako uviedol, „ak ju zamietneme, nebude v tejto oblasti nič, len právne vákuum“. Upravená smernica je podľa neho preto lepšia, ako žiadna. Jednou z kľúčových požiadaviek pozmeňujúcich návrhov je neuplatňovať liberalizáciu v prípade lodivodných a technicko-plavebných služieb a tiež vypustiť z návrhu oblasť tzv. vlastného výkonu služieb, pri ktorom by posádka lodí mala oprávnenie prepravovaný tovar v prístave sama vykladať, aj nakladať.

Európsku komisiu počas rozpravy zastupoval eurokomisár pre oblasť dopravy Jacques Barrot. V závere rozpravy povedal, že z nej jasne vyplýva výskyt dvoch pozícií. „Budú tu zajtra takí, ktorí sa domnievajú, že pôvodný návrh je natoľko zlý, že sa už nedá ničím vylepšiť, ale tiež takí, ktorí sa budú snažiť práve o to možné vylepšenie“, uviedol. „Bolo by preto rozumné počkať, až prebehne hlasovanie“, dodal na margo toho, aké závery vyvodí po hlasovaní Európska komisia.

Slovenskí europoslanci sa do rozpravy o tejto téme neprihlásili, poskytli však svoje stanovisko. Trojčlenná delegácia v rámci Strany európskych socialistov (SES) bude hlasovať v súlade so stanoviskom svojej frakcie – teda proti smernici; kým traja slovenskí nezaradení poslanci sa chcú zdržať hlasovania, pretože chcú túto otázku prenechať na rozhodnutie štátom, ktorých sa priamo dotýka. Navyše ju považujú za veľmi komplexnú na takéto definitívne rozhodnutie. Ostávajúci ôsmi slovenskí poslanci z najväčšej politickej frakcie EĽS-ED chcú svoje stanovisko poskytnúť až po zasadnutí politického klubu EPP-ED, ktorý sa uskutoční dnes poobede.

Okrem stanoviska k zajtrajšiemu hlasovaniu sa slovenskí nezávislí poslanci zároveň vyjadrili k včerajším násilnostiam, ktoré považujú za nekorektné a nič neriešiace.

Nasledujúce kroky

  • Európsky parlament bude o smernici o liberalizácii trhu prístavných služieb hlasovať 18. januára 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA