Parlament rozšíril garancie vkladov aj o malé a stredné podniky

Po záruke pre niekoľko bánk ovplyvnených otrasmi na finančných trhoch, Európsky parlament včera (18. decembra) podporil návrh na zvýšenie krytia bankových vkladov v EÚ na 100,000 eur od roku 2010, pričom okrem pôvodne navrhnutých individuálnych sporiteľov, zahrnuli aj malé a stredné podniky a lokálne orgány.

Poslanci Parlamentu súhlasia s októbrovým návrhom Komisie na zvýšenie garancie bankových vkladov zo súčasných 20,000 eur na 100,000 eur v roku 2010. Brusel počíta, že takto, by mohli pred krachom finančných inštitúcií ochrániť 90 % individuálnych vkladov – súčasný rámec pokrýva približne 65 % vkladov.

Podľa poslancov by únia mala poskytovať takéto krytie, pokiaľ výsledky odhadu dôsledkov, ktoré by Komisia mala predložiť 30. apríla 2009, neukážu, že zvýšenie je neprimerané a finančne nereálne pre všetky členské štáty. Garancie však stúpnu v každom prípade v júni 2009 na 50,000 eur, keď do platnosti vstúpi nová legislatíva. V súčasnosti otázka ďalšieho zvyšovania záleží na iniciatíve jednotlivých vlád počas zasadnutia Rady. Ministri financií začiatkom októbra podporili navýšenie garancií len na už spomínaných 50,000 eur.

Hlavnou zmenou, ktorú Parlament navrhol k originálnemu zneniu legislatívneho návrhu je aj miera pokrytia. Dodatok doplnený ku konceptu žiada Komisiu, aby do 31. decembra 2009 predložila správu o špecifických potrebách malých a stredných podnikov a lokálnych autorít s ohľadom na úroveň pokrytia garancie vkladov.

Malé a stredné podniky doplnok textu uvítali. Avšak, upozornili, že o skutočnej garančnej schéme nakoniec nakoniec rozhodnú členské štáty, preto žiadajú Radu, aby podporila nový návrh.

Pozície:

Konzervatívny poslanec Christian Ehler, uvítal, že v budúcnosti 90 % vkladov v EÚ bude v bezpečí a pochválil poslancov za to, že malé a stredné podniky zahnuli do originálneho textu.

Socialisti rovnako podporili výsledky hlasovania. „Po tom, čo sme poistili banky, bolo potrebné ochrániť obyvateľov pred špekulantmi a prípadným riskom, ktorému sú vystavené ich banky,“ okomentovala Pervenche Beresová, predsedníčka parlamentého výboru pre ekonomické a finančné záležitosti.  

Generálny sekretár hlasu malých a stredných podnikov UEAPME Andrea Benassi povedal: „Istotou malých podnikov kríza zatriasla rovnakou silou ako domácnosťami. Preto si zaslúžia rovnakú pozornosť a my sme vďační Európskemu parlamentu, že z pôvodného návrhu Komisie vymazali dodatok o vylúčení malých a stredných podnikov z miery pokrytia.“

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy po zverejnení návrhu Komisie povedal: „Zvýšenie minimálnej ochrany posilní istotu Európanov, že ich vklady sú v bezpečí. Nové pravidlá sú ďalšou citlivou časťou odpovede na finančnú krízu, ktorú prežívame.

Slovenský europoslanec Ján Hudacký (EPP-ED) kritizoval, že sa EK nepodarilo predísť nekoordinovaným rozhodnutiam jednotlivých členských štátov v súvislosti s ochranou vkladov klientov bánk. To podľa jeho slov viedlo k “chaotickému správaniu sa klientov bánk, k výberu ich vkladov a ich presunu do bánk v tých členských krajinách, kde sú vklady kryté vo väčšom objeme”, aj sa to podľa jeho slov “našťastie stalo iba v obmedzenej miere”.

V prípade nedostupnosti vkladov je podľa neho navrhovaná výplatná lehota 3 dni nereálna, pretože systém ochrany vkladov by “z kapacitných dôvodov pravdepodobne zlyhal”. Za lepšiu alternatívu označil opatrenie, podľa ktorého by do 3 dní bola vyplatená len určitá limitovaná výška finančných zdrojov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA