Parlament za zdvojnásobenie strednodobej finančnej pomoci

Členovia parlamentu podporili návrh Komisie zvýšiť hornú hranicu finančnej pomoci pre krajiny mimo eurozóny z €12 miliárd na €25 miliárd. Komisia však nezískala moc tento strop operatívne zvyšovať bez potrebnej legislatívy.

Parlament súhlasí s návrhom Komisie, aby sa horná hranica sumy, ktorá bude k dispozícii krajinám mimo eurozóny v čase finančnej tiesne, zvýšila z €12 miliárd na €25 miliárd. O tejto možnosti sa začalo diskutovať už minulý mesiac, keď EÚ prispela €6,5 miliardy spolu s Medzinárodným menovým fondom a Svetovou bankou do €20-miliardového záchranného balíka pre potápajúcu sa maďarskú ekonomiku.

Parlament však nepodporil myšlienku, ktorá by dala Komisii moc kedykoľvek operatívne podľa potreby hornú hranicu ďalej upravovať bez novej legislatívy. Pripustili však, že v budúcnosti môže nastať situácia, kedy bude treba konať rýchlo. Ako náhradné riešenie Komisii navrhli, aby pravidelne každé dva roky zhodnotila, či treba alebo netreba hranicu upravovať.

Doterajšia horná hranica strednodobej finančnej pomoci pre členské štáty mimo eurozóny je platná od roku 2002, kedy nahradila pravidlá z roku 1969. V tom čase sa neplatilo eurom v troch členských štátoch, preto rozhodli, že strop znížia z pôvodných €16 milárd na €12 miliárd. Avšak s prihliadnutím na súčasnú situáciu je jasné, že stále platná suma nemusí stačiť.    

Počas rozpravy o nariadení zavádzajúcom systém strednodobej finančnej pomoci vystúpil slovenský europoslanec Sergej KOZLÍK (NA, SK) a návrh Komisie podporil. Tvrdí, že je potrebné mať na zreteli to, že finančné problémy v niektorých členských štátoch sú primárne odrazom “nekonzistentnej hospodárskej a sociálnej politiky”.

Tieto problémy sú podľa jeho slov ďalej násobené a prehlbované finančnou krízou, a tým vyvolávajú tlak na zvýšenie objemu pomoci. Kozlík rovnako podporil aj názor, že Komisia by nemala sama rozhodovať o zmene limitnej hodnoty podpory. „Domnievam sa, že takýto prístup zachováva v systéme pomoci vyššiu mieru opatrnosti a nevylučuje pritom jeho dostatočnú akcieschopnosť,” informoval.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA