Podceňujú aerolinky svoj dopad na podnebie?

Medzinárodné združenie leteckej dopravy (IATA) chce „vykoreniť niektoré pretrvávajúce mýty“. Argumenty IATA sú však vyvracané environmentalistami, ktorí tvrdia, že čísla IATA nie sú presné.

 

Pozadie:

Vzhľadom na rýchly rast leteckej dopravy a súvisiacim nárastom emisií skleníkových plynov Komisia minulý rok naznačila, že stanoví strop na emisie oxidu uhličitého na všetky lietadlá, odlietajúce z letísk v EÚ (EurActiv, 27. september 2005). Návrh, ktorý sa formálne očakáva neskôr v priebehu tohto roka, by mal stanoviť horný limit na emisie z lietadiel a umožňuje im vymeniť ich nadbytočný „kredit na znečistenie“ na celoeurópskom trhu s uhlíkom (v schéme EÚ pre obchodovanie s emisiami).

Otázky:

Medzinárodný panel OSN k zmene podnebia (IPCC) vo svojej správe z roku 1999 odhadol, že letecký priemysel prispieva asi 3,5%-ným podielom k celkovej ľudskej činnosti, spojenej so zmenou podnebia. Tento podiel by do roku 2050 mal vzrásť na 5%.

V Európe je podiel leteckej dopravy na znečisťovaní stále skromný – podľa Komisie okolo 3% z celku. Komisia však má obavy, že emisie tu rastú rýchlejšie než v akomkoľvek inom sektore a vidí to ako ohrozenie, podkopávajúce pokrok, dosiahnuté znížením emisií v iných oblastiach ekonomiky (sektor energetiky a priemysle, náročnom na energiu).

Pozície:

Medzinárodné združenie leteckej dopravy (IATA), ktoré predstavuje globálny letecký priemysel, vydal 25. apríla päťbodový oznam, ktorého cieľom je umlčať to, čo nazýva ako „niektoré pretrvávajúce mýty“ o environmentálnom dopade leteckej dopravy.

Päť mýtov, identifikovaných IATA, sa koncentruje okolo obvinení, že letecká doprava je veľkým zdrojom emisií skleníkových plynov. Tu sú niektoré z čísel, ktoré IATA predložila, aby „vyvrátila“ tieto mýty:

  • Letecká doprava prispieva k emisiám oxidu uhličitého málo – dvoma percentami

  • Počas posledných 40 rokov sa emisie na kilometer a cestujúceho znížili o 70%

  • Palivová efektivita leteckej dopravy sa v poslednom desaťročí zlepšila o 20%

  • 80% emisií leteckej dopravy sa vzťahuje na lety s dĺžkou nad 1500km, pre ktoré neexistuje alternatívny spôsob dopravy

Argumenty IATA sa stali predmetom kritiky Európskej federácie pre dopravu a životné prostredie (T&E, environmentálnej MVO-čky). Vo svojom vyvrátení bod po bode T&E argumentuje nasledovne:

  • 2% sa vzťahujú na emisie oxidu uhličitého, nie na ďalšie environmentálne dopady ako leteckou dopravou spôsobené oblaky typu cirrus

  • 2% číslo je z roku 1992 a neberie do úvahy explozívny rast leteckej dopravy, ku ktorému došlo v posledných 15-ich rokoch

  • Skutočný príspevok leteckej dopravy k zmene podnebia je medzi 4-9%, a to v závislosti na dopade leteckou dopravou spôsobenými oblakmi typu cirrus

  • Palivová efektivita leteckej dopravy sa vôbec nezlepšila. Typické osobné lietadlá z 50. rokov boli efektívne v takej istej miere, ako moderné tryskové lietadlá

Ďalšie kroky:

  • Prvá polovica roku 2006: Expertná skupina Komisie prinesie správu o technických aspektoch integrácie leteckej dopravy do schémy EÚ pre obchodovanie s emisiami

  • Koniec roku 2006: Komisia príde s formálnym legislatívnym návrhom na integráciu leteckej dopravy do schémy EÚ pre obchodovanie s emisiami. Návrh musí byť prijatý ako Parlamentom, tak aj členskými štátmi EÚ v Rade, čo je proces, ktorý zvyčajne trvá zhruba tri roky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA