Poisťovacie skupiny budú zatiaľ bez prísneho dozoru

Ministri financií členských krajín EÚ dnes na stretnutí v Bruseli odložia nariadenie o regulácii poisťovacieho sektora napriek návrhom o multinárodnej finančnej kontrole.

Francúzske predsedníctvo vylúčilo tému skupinovej kontroly, ktorá bola súčasťou smernice o platobnej schopnosti Solvency II, po tom, čo nenašli kompromis v Rade. „Pri 14 až 15 delegáciách proti, musíme zobrať do úvahy túto politickú realitu,“ vysvetlil francúzsky diplomat pred dnešným (2. december) stretnutím skupiny Ecofin.  

V súčasnosti je kontrola poisťovacích skupín na národnej úrovni, aj v prípade, že spoločnosť je aktívna v rôznych členských štátoch a aj pokiaľ má sídlo v inej krajine. Toto vedie k úbohým výsledkom v kontrole ich operácií, čoho najväčším dôkazom je súčasná kríza. Väčšina národných autorít si mieru neadekvátnosti systému všimla až keď kríza dramaticky zasiahla Európu.

Na zmiernenie situácie Komisia teda navrhla dozor poisťovacieho sektora. Kontrolóri by dozerali na medzinárodné skupiny ako Generali alebo Axa. Autority na národnej úrovni v krajine, kde je sídlo spoločnosti (Generali (Taliansko) a Axa (Francúzsko)), by mali plnú moc na ďalšie kontrolné zásahy.

Toto mnohí považujú za nemotorný spôsob v porovnaní s možnosťou, že by fungoval len dozor na úrovni EÚ. Zaručoval by však lepšiu koordináciu, než sa v súčasnosti zdá. Rada je však nie je naklonená skupinovej kontrole, ale navrhuje skôr vytvoriť podpornú kontrolnú jednotku, s ktorou by musela kontrola na národnej úrovni spolupracovať, avšak domáce autority by mali posledné slovo.  

Experti tvrdia, že to nezmení súčasnú situáciu, ktorá demonštruje úbohú a rozdrobenú finančnú kontrolu v EÚ, ale do úvahy by sa museli vziať aj postoje malých členských štátov, ktoré sa boja, že stratia kontrolu nad svojimi veľkými bankami.

O osude smernice by sa malo hlasovať vo februári. Zodpovednosť za finančnú kontrolu sa teraz preniesla na prácu De Larosirovej skupiny, ktorá testuje tento spôsob regulácie od októbra. Prvé rady by mala predstaviť v marci.

Pozície:

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy: „Naše ambiciózne návrhy o kontrole poisťovacích skupín ostávajú kľúčovou témou nasledujúcich vyjednávaní.“

Poslanec z radov socialistov Peter Skinner, parlamentný spravodajca o Solvency II zvýraznil „význam dohody o podpornej kontrolnej skupiny a potrebu prijať globálne štandardy, aby európske krajiny mohli konkurovať na medzinárodnej úrovni.

V liste európskym inštitúciám sa poisťovací sektor rovnako postavil na stranu podpornej skupiny, ktorá podľa nich podporí odhad celkového risku skupiny v porovnaní so súčasnou situáciou a zvýši pravdepodobnosť, že národní kontrolóri v prípade potreby zareagujú včas.

Napriek tomu, po prečítaní prvého konceptu záverov Rady vyslovila európska poisťovacia federácia CEA sklamanie, že text Solvency II už neobsahuje podporný režim pre skupinu.

CEPS (Centrum pre európske politické štúdiá) tvrdí, že vytvorenie podpornej kontrolnej skupiny je len dočasné riešenie a skutočnou cestou by mal byť európsky systém finančných regulátorov.

Ďalšie kroky:

  • Feb. 2009: Pravdepodobne prvé čítanie Solvency II v Parlamente.
  • Mar. 2009: Prezentácia prvých rád od De Larosierovej kontrolnej skupinyPlatby kartou sa možno obmedzia

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA