Poľsko smeruje ku konfliktu so zvyškom EÚ

Varšava vyhlásila, že bude vetovať dohodu EÚ o zredukovaných sadzbách DPH pre niektoré služby. To by znamenalo konflikt medzi Poľskom a zvyšnými 25 členskými krajinami.

 

Krátka správa

Vyhlásenie urobila 30. januára večer tlačovým vyhlásením Zyta Gilowska, poľská ministerka financií – deň po tom, ako Poľsko dostalo dva dni na prehodnotenie pozície k navrhovanej dohode. Česká republikaCyprus, ktoré sa tiež stavali proti, už naznačili, že sú pripravené súhlasiť.

Členské krajiny hľadajú dohodu o zníženej DPH pre niektoré služby po tom, ako 31. decembra 2005 vypršala platnosť staršej dohody. Regulácia by umožnila zníženie DPH pod minimálnu Úniou povolenú hranicu 15% pre limitované množstvo takzvaných „služieb intenzívnych na pracovnú silu“, menovite domácu starostlivosť, renovácie domov, čistenie okien, kadernícke služby a opravy šiat a bicyklov.

Slovensko, ktoré uplatňuje jednotnú sadzbu DPH, je vo všeobecnosti proti výnimkám. Nakoľko však vláda neverí, že by dokázala presadiť ich úplné zrušenie, požaduje aspoň, aby ich bolo čo najmenej a systém bol čo najtransparentnejší.

Francúzsky prezident Jacques Chirac sa snažil do zoznamu zaradiť aj reštauračné služby, no v záujme dohody sa vzdal pre odpor ostatných krajín. Ak členské krajiny nenájdu jednomyseľnú podporu pre konkrétne stanovisko, komisár pre daňovú politiku László Kovács bude musieť začať konať proti všetkým členským krajinám uplatňujúcim nižšie sadzby DPH. V súčasnosti ich je deväť.

Poľsko sa stavia proti dohode pretože chce udržať nižšiu sadzbu na väčšie množstvo služieb a tovarov, vrátane stavby domov, poľnohospodárskych strojov a detské knihy – doteraz mohli byť zahrnuté v skupine s nižšou DPH vďaka prechodnému obdobiu obsiahnutému v predvstupovej zmluve. Prechodné obdobia prestanú platiť v roku 2007. Poľska vláda obvinila Rakúske predsedníctvo z neschopnosti dosiahnuť dohodu, odvolávajúc sa na „neochotu rokovať“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA