Portugalsko sa pripravuje na boj proti rozpočtovým deficitom

Portugalský premiér José Sócrates, ktorý preberá predsednícku agendu v Únii na nasledujúcich šesť mesiacov, označuje oživenie Lisabonskej agendy a v rámci nej ekonomickú obnovu EÚ, za jednu z priorít Portugalského predsedníctva. Presvedčiť Francúzsko, aby dodržiavalo pravidlá fiškálnej disciplíny stanovené Úniou, však pre neho bude jednou z prvých výziev.

Krátka správa

Medzi tri „kľúčové projekty“ portugalského predsedníctva v EÚ, ktoré potrvá od 1. júla do 31. decembra 2007, portugalský premiér José Sócrates zaradil modernizáciu európskych ekonomík a spoločnosti, reformu zmlúv a posilňovanie úlohy EÚ vo svete.

Vniesť „nový život“ do Lisabonskej agendy EÚ s cieľom spraviť z Európy konkurencieschopného hráča v globálnom meradle patrí taktiež medzi dôležité body portugalského predsedníckeho programu.

Zatiaľ čo Sócrates, ktorý je socialistickým lídrom, podčiarkol svoj zámer dať stratégii aj jej sociálnu dimenziu, ktorú si  „s relevantnosťou a zrejmosťou zaslúži“, taktiež jasne ukázal, že sa nebojí pokračovať v presadzovaní ekonomických reforiem.

Na domácej scéne už zaviedol množstvo opatrení s cieľom vniesť poriadok do hospodárenia s portugalskými verejnými financiami. Za zmienku stojí prijatie ostro kritizovanej dôchodkovej reformy, ktorá zvýšila dôchodkový vek pre štátnych zamestnancov zo 60 na 65 rokov.

Hoci jeho krajina stále zostáva jednou z najmenej výkonných v rámci Lisabonských cieľov, keď jej hospodársky rast stagnuje a HDP per capita sa stále pohybuje len na úrovni 70 % priemeru EÚ, Sócratesovi sa počas dvoch rokov svojho vládnutia podarilo znížiť rozpočtový deficit z 6,8 % na 3,9 % HDP.

V budúcom roku sa navyše očakáva, že Portugalsko splní pravidlá Paktu stability a rastu a dosiahne deficit nižší ako 3 percentá HDP.

Tvrdé presadzovanie liberálnych ekonomických reforiem a dodržiavanie fiškálnej disciplíny zo strany portugalského premiéra by mohlo vyhrotiť jeho vzťahy s novozvoleným francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym, ktorý nedávno oznámil svoj zámer nedodržať pravidlá stanovené pre krajiny eurozóny a oddialiť vyrovnávanie francúzskeho rozpočtu až do roku 2012, a to napriek sľubom predchádzajúcej vlády, že Francúzsko tak urobí do roku 2010.

Roztržka medzi Francúzskom a Portugalskom by mohla prepuknúť už 9. júla, keď sa na pozvanie Nicolasa Sarkozyho v Bruseli zídu všetci ministri financií krajín eurozóny. Tí si vypočujú obhajobu Sarkozyho postoja, ktorý bude pravdepodobne argumentovať potrebou Francúzska znížiť dane s cieľom naštartovania francúzskej ekonomiky.

Sócrates sa však už dopredu postavil proti takémuto postupu, keď povedal, že „veľmi prísna rozpočtová politika“ sa musí dodržiavať „nech je to vo Francúzsku, Portugalsku, alebo kdekoľvek inde“. Zároveň upozornil na to, že dôveryhodnosť Paktu stability a rastu EÚ bude podkopaná, ak sa krajiny vzdajú cieľa na rok 2010, ktorý bol pred 3 mesiacmi v Berlíne odsúhlasený predstaviteľmi všetkých 27 členských štátov EÚ.

Portugalský minister financií Fernando Teixeira dos Santos vyslovil svoju obavu, že ignorovaním príležitosti na rozpočtovú konsolidáciu počas súčasného obdobia ekonomického vzostupu by Európa mohla urobiť rovnakú chybu ako pred desiatimi rokmi, keď sa členským štátom nepodarilo vyrovnať rozpočty počas ekonomického boomu a namiesto toho sa ocitli v deficitnej kríze.

Sócrates 2. júla povedal: „ Pre jednotnú menu a pre celý systém pre ľudí je očividne veľmi dôležité, aby sa dodržiavali rozpočtové záväzky.“ Teixera dos Santos k tomu dodal: „ Ak krajina nechce rešpektovať záväzok, vzniká tu problém, ktorý nie je právny, ale politický, preto by som varoval Francúzsko pred reakciou zo strany svojich partnerov.“   

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA