Poslanci EP “podporujú” vedu a výskum

Správa jedného z výborov Parlamentu o FP7 navrhuje presunutie vnútornú alokáciu prostriedkov v programe. Poslanci dávajú prioritu výskumu a vede v jadrovom a ďalších energetických sektoroch, no skracujú ju pre regionálne roje a malé a stredné podniky o 48%.

 

Pozadie:

Komisia prijala svoj oficiálny návrh siedmeho Rámcového programu pre vedu a výskum (FP7) v apríli 2005.

Zníženie celkového rozpočtu zo zhruba 70 miliárd € na okolo 50 vo finančnej perspektíve na roky 2007-2013 znamená škrty pre všetky programy.

Otázky:

Výbor Parlamentu ITRE prijal 30. mája správu o rozložení prostriedkov pre FP7, o ktorej sa bude diskutovať v pléne počas prvého čítania 15. júna 2006.

Analýza alokácie prostriedkov ukazuje v percentách nerovnomerné škrty pre rozličné programy a teda naznačuje oblasti, ktoré považujú poslanci Parlamentu za prioritné. Prostriedky na nejadrové aktivity Spoločného výskumného centra sú znížené len o 4%, kým „kapacity“ (výskumná infraštruktúra, regionálna spolupráca, podpora malých a stredných podnikov) sú znížené o 48%. „Myšlienky“, čo sú financie pre novú Európsku výskumnú radu, sú krátené o 37%.

Rozpočet pre Rámcový program Euratom (2007-2011) bol znížený o zhruba 10% z 3 na 2,7 miliardy €. Euratom pokrýva výskum a tréningové aktivity v nukleárnom sektore.

Rozpočtová alokácia pre rôzne výskumné tematiky v kooperačnom programe boli znížené o okolo 30% pre všetky tematiky okrem energie (18%), sociálno-ekonomický výskum (18%) a potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia (22%).

Výbor ITRE EP tiež rozdelil tému Vesmír a bezpečnosť na dve oddelené témy a dal EÚ zelenú, pokiaľ ide o financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek v závislosti od legálneho rámca členských štátov a pod prísnou kontrolou. Už FP6 financoval výskum, súvisiaci s kmeňovými bunkami, a to okrem krajín ,ktoré takýto výskum zakazujú. Komisár Janez Potočnik si želá zachovanie týchto pokynov aj v programe FP7, ale niektoré členské štáty ako Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko silne oponujú tomu, aby EÚ financovala výskum embyonálnych kmeňových buniek, kým Taliansko nedávno svoju opozíciu stiahlo.

Spolupráca

 

Výbor ITRE

 (máj 2006)

Komisia

 (apríl 2005)

Informačná spoločnosť

9020

12670

Zdravie

6134

8317

Doprava (vrátane leteckej)

4150

5940

Nanotechnológie e nové produkčné technológie

3467

4832

Bezpečnosť

1429

3960

Vesmír

1429

Energetika

2385

2931

Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)

1886

2535

Potraviny, poľnohospodárstvo, biotechnológie

1935

2455

Spoločenské a ekonomické vedy

657

792

 

32492

44432

Myšlienky

Výbor ITRE (máj 2006)

Komisia (apríl 2005)

7560

11862

Ľudia

Výbor ITRE (máj 2006)

Komisia (apríl 2005)

4777

7129

Kapacity

Výbor ITRE (máj 2006)

Komisia (apríl 2005)

3944

7486

Nenukleárne projekty Spoločného výskumného centra

Výbor ITRE (máj 2006)

Komisia (apríl 2005)

1751

1817

Pozície:

Zelení poslanci EP odsudzujú správu výboru ITRE, ktorá navrhuje alokovať 2,7 mld. € na jadrovú energiu. „V dôsledku dnešného hlasovania by program Euratom absorboval opäť podstatnú časť financií EÚ pre energiu, a to na úkor bezpečnejších, menej nákladných energetických technológií ako efektívnejšej energie a obnoviteľných zdrojov, ktoré podporujú občania EÚ,“ povedala poslankyňa Rebecca Harmsová, David Hammerstein a Claude Turmes. „Hlasovanie v pléne teraz predstavuje poslednú šancu na to, aby jednotliví poslanci mohli ukázať svoju podporu obnoviteľným zdrojom než nukleárnej opcii, proti ktorej je väčšina občanov,“ dodali.

Ďalšie kroky:

  • Rada prijala 31. mája 2006 všeobecný prístup k FP7 a pravidlám na participáciu v FP7

  • Komisia čoskoro príde s obnoveným návrhom pre FP7, pričom vezme do úvahy zníženie rozpočtu

  • Prvé čítanie v Parlamente by sa malo konať 15. júna 2006

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA