Poslanci podporili reformu investičných fondov EÚ

Parlament v utorok (13. januára) dal zelenú reforme pravidiel spravovania €5-biliónového trhu s UCITS (fondy kolektívneho investovania). Tento druh európskych investičných fondov sa spája s istinami, ktoré sú v súčasnosti odolávajú tlaku po turbulenciách spôsobených finančnou krízou.

Väčšina poslancov (589 hlasov za, 28 proti a 38 sa zdržalo) podporila reformu smernice o investičných fondoch, ktorú predložila Komisia. Avšak do textu pridali dodatok o „preukazoch“ pre správcov fondov, vďaka ktorým by sa trh investičných fondov zjednotil. Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy ho do svojho návrhu nezahrnul, čím si vyslúžil kritiku členských štátov aj sektora, ktorý sa pod vplyvom krízy dovoláva reforiem.  

Podľa najnovšieho prieskumu Európskej asociácie správcovských spoločností, v treťom štvrťroku 2008 hodnota aktív pod správou UCITS klesla o 6,4 % na €5.2 bilióna. Ešte pred niekoľkými mesiacmi bola ich cena viac ako €6 biliónov. Negatívny vývoj potvrdila aj Európska centrálna banka, ktorá zaznamenala v septembri pokles na €4,7 bilióna.

Reforma platných pravidiel zahrňuje aj elimináciu administratívnych bariér pri správe fondov UCITS na medzinárodnej úrovni, ktoré podľa Komisie vo veľkej miere spomaľujú transakcie a zvyšujú náklady o €45 miliónov ročne.

Dvojmesačnú lehotu medzi ohlásením a prístupom na iný trh nahradí jednoduchšia elektronická procedúra, ktorá okamžite umožní vstup do sektora v želanej krajine. Cieľom nových pravidiel je aj rozvoj kvality sprístupňovania informácií o produktoch potenciálnym investorom.

Ďalšou významnou zmenou je ustanovenie fúzií fondov, čím by sa časom mohla zmeniť relatívne limitovaná veľkosť európskych fondov. V roku 2007 UCITS spravovali priemerne €199 miliónov, čo je oveľa menej v porovnaní s €1,100 miliónmi v priemernom americkom fonde.

Pozície:

Konzervatívny poslanec John Purvis, člen parlamentného výboru pre ekonomické a finančné záležitosti: „UCITS sú podstatnou súčasťou trhu finančných služieb. Reformovaná regulácia prispeje k zjednoteniu trhu investičných fondov a umožní mu efektívnejšie rásť a vyvíjať sa. Nová legislatíva zredukuje náklady a rozšíri možnosť výberu pre spotrebiteľov.“

Mathias Bauer, prezident EFAMA (Európska asociácia správcovských spoločností) výsledok hlasovania uvítal: „Efektivita a sebavedomie sú pre investičný sektor kľúčové na udržanie konkurencieschopnosti aj v súčasných ťažkých podmienkach na trhu.” Osobitne uvítal skrátenie procesu prístupu na trh.

Ďalšie kroky:

  • Marec 2009: Pravdepodobne zasadanie Rady o reforme smernice o investičných fondoch.
  • 2011: Možný deadline pre aplikovanie nových pravidiel na národnej úrovni.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA