Posunie Estónsko dátum prijatia eura?

Estónsko sa rozhodlo odložiť svoj vstup do eurozóny do januára 2008. Dôvodom je vysoká inflácia.

 

Krátka správa:

Vláda Estónska, uvádzajúc infláciu v miere vyššej, než sa očakávalo, sa rozhodla odložiť vstup krajiny do eurozóny o jeden rok, teda na 1. január 2008. Estónska centrálna banka 26. apríla 2006 zverejnila svoje najnovšie inflačné projekcie pre rok 2006, ktoré zvýšili čísla z očakávaných 3,2% na 4,4%. Strop, stanovený maastrichtskými kritériami, je v súčasnosti vo výške 3%. Podľa estónskych úradníkov by mohli byť kritériá na vstup do eurozóny mohli byť splnené v druhom štvrťroku 2007, čo by krajine umožnilo zaviesť jednotnú menu k 1. januáru 2008. Vláda podľa posledných údajov upraví svoj národný plán prechodu k jednotnej mene.

Medzitým Litva, kde je tiež miera inflácie mierne vyššia, než je súčasná požiadavka na vstup do eurozóny, sa rozhodla diskutovať na nasledujúcom summite Európskej rady v júni 2006 o stave pripravenosti krajiny na spoločnú menu. Slovami premiéra Litvy Algirdasa Brazauskasa, „sme presvedčení, že sme dosiahli potrebnú úroveň vo všetkých kritériách“. Viľnus plánuje zaviesť euro v roku 2007.

Podľa pravidiel EÚ musí byť miera inflácie nových krajín, vstupujúcich do eurozóny, v rámci 1,5% priemeru troch krajín EÚ s najnižšou infláciou. Nateraz sa zdá, že Slovinsko je jedinou krajinou, ktorá by do eurozóny mohla vstúpiť už v roku 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA