Pre Nemecko je členstvo v EÚ výhodné

Podľa najnovšej štúdie Nemecko ekonomicky i politicky profituje zo svojho členstva v Európskej únii.

 

Krátka správa

Štúdia, iniciovaná organizáciou Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland a Europa Union Deutschland, bola vypracovaná ôsmymi expertmi v oblasti politickej vedy a ekonómie, ktorí analyzovali dopady členstva v Únii na Nemecko v piatich oblastiach: jednotný európsky trh, euro, situácia v oblasti zamestnanosti, diskusia o príspevkoch do rozpočtu EÚ, a oblasť zahraničnej politiky.

Výsledky štúdie, prezentované v Berlíne europoslancom Elmarom Brokom (CDU, EPP-ED) a bývalou komisárkou EÚ Monikou Wulf-Mathies, odporujú všeobecnému presvedčeniu, že za súčasnú zlú ekonomickú situáciu v Nemecku môže EÚ. Štúdia napríklad ukazuje, že Nemecko je jedným z hlavných beneficientov spoločného európskeho trhu a jeho čisté príspevky do rozpočtu Únie nie sú tak vysoké, ako sa zvynke hovoriť.

V súvislosti so zamestnanosťou v Nemecku sa v minulosti objavili obavy z vlny pracovníkov z nových členských krajín, ktorí mali prísť hľadať lepšie platenú prácu. Hrozby sa však nakoniec nematerializovali. Rozšírenie tak ponúklo „viac dobrých príležitostí ako rizík“.

Monika Wulf-Mathies v predslove k štúdii tvrdí, že „nová EÚ je v životnom záujme Nemecka“. Poznamenáva však tiež, že výsledky štúdie „neukazujú len to, že Nemecko nutne potrebuje reformy pre konkurencieschopnosť“, ale odhaľujú aj „enormný deficit politickej koordinácie v Nemecku pokiaľ ide o záležitosti EÚ“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA