Prieskum Euractivu 2007 – Kľúčové vzťahy pre podnikateľské združenia

Z prieskumu EurActivu 2007 vyplýva, že najdôležitejšími faktormi pre európske združenia je vzťah k špecializovaným médiám a zákonodarcom.

Pozadie:

Prieskum EurActivu o európskych združeniach sa uskutočňuje každoročne. Tohtoročné výsledky prieskumu pod názvom Záujmové skupiny v globálnom kontexte, organizovaný v spolupráci s Poradenskou spoločnosťou Kellen Europe boli spracované na základe on-line odpovedí Európskych podnikateľských zväzov, mimovládnych organizácií a spotrebiteľských skupín. Uskutočnený prehľad pracoval s údajmi z 98 takýchto organizácií, čo mu dalo skôr kvalitatívny a indikatívny charakter.

Otázky:

Prieskum bol 28. februára 2007 predstavený na Eurokonferencii 2007 pred viac ako stovkou top manažérov z európskych združení, ktorí sa stretli, aby diskutovali ako „posunúť ich združenie na vyšší level“. Konferencia pozostávala z  diskusných príspevkov publika, ktoré sa týkali faktorov vplývajúcich na efektivitu asociácií. Jej hlavné závery sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • Vzťahy združení s médiami záležia hlavne na spolupráci medzi Bruselom a hlavnými mestami. Združenia taktiež chápu, že on-line komunikácia ich politických pozícií je kľúčová k prilákaniu pozornosti médií.
  • Iba malá časť respondentov zmenila svoje členstvo a iné priority po rozšírení EÚ.
  • Úspech organizácií je meraný hlavne na základe rastu počtu členov a prístupu k subjektom, ktoré prijímajú rozhodnutia.
  • Najdôležitejšími faktormi ako sa stať globálnym združením sú vzťahy s príslušnými národnými/európskymi/globálnymi inštitúciami a členskou základňou.

Štyridsať percent respondentov vidí vzťahy s príslušnými inštitúciami na národnej, európskej a globálnej úrovni ako najdôležitejší faktor.

Vzťahy so špecializovanými médiami označilo 75 % respondentov ako najpodstatnejší nástroj vonkajšej komunikácie k tomu, aby sa asociácia stala globálnou. Výsledky tiež ukazujú, že veľké percento združení a novinárov chápe on-line komunikáciu pozícií ako kľúč k prilákaniu pozornosti zo strany médií.

Z prieskumu tiež vyplýva, že polovica opýtaných zmenila počas minulého roka svoju komunikáciu alebo lobingovú stratégiu.
 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA