Prísne emisné štandardy pre autobusy a nákladné autá

Koncom roku 2007 hrozia autobusom a nákladným autám drahé plány Komisie na zredukovanie škodlivých emisií, ako sú pevné častice, či oxidy dusíka.

Krátka správa

Komisia predstavila 16. júla 2007 súbor možných regulácií emisií z ťažkých vozidiel, ktoré predstavujú mimoriadne vysoké zdravotné riziká a environmentálne problémy – ako sú pevné častice, oxidy dusíka, hydrouhličitany, oxid uhoľnatý, či zlúčeniny olova.

Nové limity by mali nahradiť existujúce štandardy „Euro IV“ a „Euro V“, platné od roku 2009, s cieľom pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia v EÚ, najmä v silne znečistených mestách. Fungovali by paralelne so štandardmi „Euro 5“ a „Euro 6“ pre osobné autá, ktoré ministri EÚ potvrdili v máji 2007, a ktoré majú vstúpiť do platnosti v rokoch 2009 a 2014.

Komisia stanovila niekoľko možných scenárov štandardov „Euro VI“, postavených na základe rôznej úrovne ambícií. Pred tým, ako na konci roku 2007, alebo začiatku 2008, príde s definitívnym návrhom, prebehnú konzultácie s aktérmi.

Podľa prieskumu Komisie by mali jednotlivé scenáre zvýšiť cenu vozidiel o 1000-6000 eur. Dva scenáre by tiež viedli k nárastu emisií CO2 o 2-6%, čo by bolo v rozpore s cieľom EÚ stať sa „nízkouhlíkovým hospodárstvom“ a znížiť emisie do roku 2020 o najmenej 20% (Súbor liniek Energetika a klimatické zmeny).

Komisia vyhlásila, že chce zistiť, či aktéri preferujú prísnejšie limity pre znečisťujúce látky, aj keby to znamenalo nárast emisií CO2, alebo uprednostnia benevolentnejšie štandardy Euro VI, ale výraznejšie zníženie emisií CO2. Nevylučuje ani „vyváženú strednú cestu“. Naznačila, že je možné stanoviť aj dlhodobejšie ciele vo forme legislatívy „Euro VII“.

Viceprezident Komisie Günter Verheugen, zodpovedný za podnikanie a priemysel, povedal: „Je to dobré pre zdravie našich občanov a životné prostredie. Priemysle získal jasnú perspektívu a čas pripraviť sa na výrobu čistých, kvalitných vozidiel, bez ohrozenia svojej konkurencieschopnosti.“

Napriek optimizmu je ale nepravdepodobné, že automobilový priemysel nadšene privíta návrhy, ktoré výrazne zvýšia jeho náklady a obmedzia možnosť konkurovať na medzinárodnej úrovni.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA