Priveľa optimizmu v hospodárskych predpovediach Komisie?

Európska komisia sa na vývoj hospodárstva díva s miernym optimizmom, no podľa niektorých expertov sú jej predpovede až príliš ružové a varujú pred podcenením rizík, tak ako sa stalo už viackrát počas krízových rokov.

Európska komisia vníma šance na to, že EÚ prekoná krízu, s opatrným optimizmom. Karl Pichelmann z Generálneho riaditeľstva EK pre hospodárske a finančné záležitosti (DG Ecfin) tvrdí, že pozitívne vnímanie nie je len zbožným želaním.

Práve DG Ecfin je zodpovedné za tvorbu ekonomických prognóz. Dvakrát ročne, na jar a na jeseň, vydáva krátkodobé makroekonomické výhľady. Najbližšiu jarnú zverejní 22. februára.

Ako vysvetlil, v rokoch 2008 – 2009, keď kríza naplno prepukla, bol vo finančnom sektore vybudovaný nebezpečný dlhový cyklus a miera súkromného a verejného zadlženia dosiahla dosiaľ nevídané hodnoty.

Takáto krehkosť segmentu sa objavila aj vo Veľkej Británii, Spojených štátoch a v eurozóne, no v bloku so spoločnou menou ju však znásobila nerovnováha medzi krajinami s prebytkom a schodkom.

Pichelmann zdôraznil, že eurozóna už teraz má dôvody na optimizmus. Riziko jej rozpadu úplne zmizlo. „Pred rokom dominovali ponuré titulky o neodvratnom rozpade eurozóne, predpovedali odchod Grécka z eurozóny do konca 2012. Veľká časť rizika zmizla, rozptyly sa zmenšili a finančné trhy sa stabilizovali. Ekonomické indikátory sa menia na pozitívne,“ vysvetlil.

Na druhej strane pripomenul stále ťažkú situáciu na trhu práce a nezamestnanosť, ktorá sa zrejme ešte zhorší pred tým ako sa ešte tento rok opäť začne zlepšovať. „Takže riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy budú najdôležitejšie výzvy, ktorým budeme čeliť,“ dodal.

Chyby v predpovediach

Riaditeľ Inštitútu pre makroekonomickú politiku (IMK) v Düsseldorfe Gustav Horn však vyjadril silné výhrady voči všeobecnému prístupu Komisie k tejto kríze.

„Komisia počas svojej prvej krízovej predpovede ohlásila mierny pokles HDP v roku 2009 a že sa rast opäť obnoví v roku 2010, následne musela každú ďalšiu predpoveď upravovať k horšiemu. Vždy tvrdila, že to ďalší rok pôjde hore. Rast meškal v roku 2011, 2012 aj 2013. A Komisia stále vidí, že sa veci zlepšia.“

Horn pripustil, že každý sa môže dopustiť chyby, ale Komisia ich robí opakovane. „Vyzerá to tak, akoby Komisia stále dookola robila tú istú chybu. Ide o systémovú chybu v jej politike. Ukázalo sa, že zásadne podceňuje vplyv multiplikátorov,“ zdôraznil.

Záverom podľa jeho slov je, že EÚ je v recesii a aj v nej ostane. „Nebudem veriť predpovediam Európskej komisie, že dôjde k zmene, kým bude pokračovať vo svojom prístupe. Musí dôjsť k zmene v predpovediach,“ uzavrel.

Prognózy Európskej komisie kritizuje aj Európsky parlament. Výbor EP pre hospodárske a sociálne záležitosti vo svojej správe k európskemu semestru o sociálnych aspektoch Ročného prieskumu rastu na rok 2013 zdôrazňuje, že Komisia by mala viac zohľadňovať špecifické miestne, regionálne a celoštátne trendy, rovnako ako aj potenciálne chyby vo svojej prognóze.

Práve tá tvorí základ ročného prieskumu rastu, z ktorého sa odvíja európsky semester. V rámci neho krajiny koordinujú svoje hospodárske politiky tak, aby rozpočty aj ekonomické plány boli v súlade s Paktom stability a rastu a stratégiou Európa 2020.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA