Redingová o „zmene mentality“

Vo svoje reči v Mníchove komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová vyzvala na reformy a optimizmus, na lepšiu odmeny za inovácie, rýchlejšie siete a lepší online obsah.

 


Krátka správa:

Komisárka Redingová povedala, že najdôležitejším krokom pre Európanov, ak chcú dobehnúť globalizáciu, je „zmena v mentalite“, ktorá sa týka pozitívneho myslenia v európskych krajinách a tiež stavu európskej ekonomiky. Označila tri hlavné výzvy pre európsky ICT a mediálny priemysel:

  • zabezpečiť to, aby boli európske inovácie ako www, mp3 a Linux sú odmenené v Európe, nie v zahraničí
  • ďalšie zvýšenie vysokorýchlostných sietí, založených napr. na optických vláknach, ktoré by poskytli kvalitné služby typu „vždy pripojený“
  • vytvorenie celoeurópskeho režimu práv duševného vlastníctva s jednotnými pravidlami a jednotnou licenciou pre celú EÚ, aby došlo k povzbudeniu vytvorenia väčšieho online obsahu

Strategicky, povedala Redingová, je potrebná „politická trojhra“, pozostávajúca z troch prvkov:

  • „nová kultúra inovácie“, spoliehajúca sa na rizikový kapitál a menej verejných zdrojov financovania (tu Redingová mierne kritizovala projekt európskeho vyhľadávača Quaero)
  • viac investícií,m najmä do infraštruktúry
  • integrácia európskych trhov pre elektronické služby na zabezpečenie právnej istoty pre cezhraničné dodávanie digitálneho obsahu

Reč bola prednesená 23. januára 2006 počas Digital Lifestyle Day v Mníchove.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA