Regionálne energetické trhy „naberajú paru“

Desať iniciatív pre regionálne trhy so zemným plynom a elektrickou energiou, už identifikovalo svoje priority a v krátkom čase vstúpi do fázy implementácie. Programy boli predstavené ešte na jar 2006.

Krátka správa

Komisár pre energetiku, Andris Piebalgs, pri príležitosti prezentácie správy o iniciatívach vytvárajúcich regionálne energetické trhy (REMs) povedal: „V rámci regiónov už existuje náznak pokroku v integrácii trhov s energiami.“ Na začiatku roka 2006 bolo otvorených sedem regionálnych trhov s elektrickou energiou a tri so zemným plynom. Ide o prvý krok k jednotnému energetickému trhu.

Správa publikovaná 28. marca 2007 konštatuje, že bol dosiahnutý pokrok vo všeobecných záväzkoch a že jednotlivé regionálne energetické trhy už identifikovali svoje priority a vypracovali svoje akčné plány. Prioritami trhov so zemným plynom sú: vnútorné poprepájanie, transparentnosť a rozvoj centier predaja plynu; zatiaľ čo prioritami trhov s elektrickou energiou je riešenie problému zahlteného manažmentu, transparentnosť a dolaďovanie integrácie.

Ako konkrétne výsledky správa vyzdvihuje vytvorenie tzv. „troj-trhu“ medzi Belgickom, Francúzskom a Holandskom v novembri 2006. Tento projekt spojil tri hlavné trhy s elektrickou energiou. Podľa správy, na tomto integrovanom trhu sa obchoduje asi s 25% celkovej produkcie elektrickej energie v EÚ.

Ďalším krokom pre všetky regionálne trhy s energiami je prechod z prípravnej do implementačnej fázy a dohodnutie sa na postupe odstránenia bariér v obchode.

Iniciatívy pre regionálne trhy boli predstavené Európskou regulačnou skupinou pre elektrickú energiu a zemný plyn (ERGEG), ktorá je poradným orgánom Komisie. Cieľom skupiny je pomáhať EÚ v integrácii nejednotných národných trhov s energiami. Konečným cieľom je vytvorenie jedného vnútorného trhu s elektrickou energiu a zemným plynom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA